Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Mehmet ÇEBİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Meral Hazır, ’Spor Masajı Teori ve Uygulaması’, Ankara-2001. Otman S.A. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, 5. baskı, Ankara, 2015.

Dersin İçeriği

Spor Masajı, Uygulaması, Teknikleri

Dersin Amacı

Sporda Masajın Önemini Kavrayabilme, Masaj İle İlgili Gelişmeleri Takip Edebilme, Bölgelere Göre Spor Masajını Yapabilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor Masajı Nedir? Spor Masajının Faydaları 1. Hafta(Spor Masajı Nedir - Spor Masajının Faydaları)MC.docx
1HAFTA~1.MP4
2 Tanımlar, Masör/Masöz ve Özellikleri 2. Hafta(Tanımlar, Masör-Masöz ve Özellikleri)MC.docx
2HAFTA~1.MP4
3 Masaj Odası, Masaj Masası, Masajın Planlanması 3HAFTA~1.MP4
3. Hafta(Masaj Odası, Masaj Masası, Masajın Planlanması)MC.docx
4 Masajda Kullanılacak Kaydırıcı Maddeler 4. Hafta(Masajda Kullanılacak Kaydırıcı Maddeler)MC.mp4
4. Hafta(Masajda Kullanılacak Kaydırıcı Maddeler)MC.docx
5 Spor Masajları, Spor'da Masaj Manevraları, Spor Masajının Etkileri 5. Hafta(Spor Masajları, Spor ‘da Masaj Manevraları, Spor Masajının Etkileri)MC.docx
5HAFTA~1.MP4
6 Masajın Fizyolojik Faydaları 6. Hafta(Masajın Fizyolojik Faydaları)MC.docx
6. Hafta(Masajın Fizyolojik Faydaları)MC.mp4
7 Bel Masajı 7. Hafta(Bel Masajı)MC.docx
7. Hafta(Bel Masajı)MC.mp4
8 Sırt Masajı 8. Hafta(Sırt Masajı)MC.mp4
8. Hafta(Sırt Masajı)MC.docx
9 Ara Sınav 9. Hafta(Ara Sınav)MC.docx
10 Boyun ve Omuz Masajı 10. Hafta(Boyun ve Omuz Masajı)MC.docx
10. Hafta(Boyun ve Omuz Masajı)MC.mp4
11 Bacağın Arka Kısmının Masajı 11. Hafta(Bacağın Arka Kısmının Masajı)MC.docx
11. Hafta(Bacağın Arka Kısmının Masajı)MC.mp4
12 Bacağın Ön Kısmının Masajı 12. Hafta(Bacağın Ön Kısmının Masajı)MC.docx
12. Hafta(Bacağın Ön Kısmının Masajı)MC.mp4
13 Göğüs Masajı 13. Hafta(Göğüs Masajı)MC.docx
13. Hafta(Göğüs Masajı)MC.mp4
14 Kol Masajı 14. Hafta(Kol Masajı)MC.docx
14. Hafta(Kol Masajı)MC.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
14 Gözlem 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 20 3 60
14 Gözlem 18 2 36

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1457546 Tanımlar, Masör/Masöz ve Özellikleri
2 1457547 Masaj Odası, Masaj Masası, Masajın Planlanması
3 1457548 Masajda Kullanılacak Kaydırıcı Maddeler
4 1457549 Spor Masajları, Spor'da Masaj Manevraları, Spor Masajının Etkileri
5 1457550 Masajın Anatomisini Kavrayabilme
6 1457551 Masajın Tarihsel Gelişimini Açıklayabilme
7 1457552 Klasik Masajın Temel Tekniklerini Uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3
2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3
5 3 3 3 3 2 4 3 3 5 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3
6 3 2 4 4 3 3 4 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 3 2
7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr