Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Meral Hazır, ’Spor Masajı Teori ve Uygulaması’, Ankara-2001. Otman S.A. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, 5. baskı, Ankara, 2015.

Dersin İçeriği

Spor Masajı, Uygulaması, Teknikleri

Dersin Amacı

Sporda Masajın Önemini Kavrayabilme, Masaj İle İlgili Gelişmeleri Takip Edebilme, Bölgelere Göre Spor Masajını Yapabilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor Masajı Nedir? Spor Masajının Faydaları
2 Tanımlar, Masör/Masöz ve Özellikleri
3 Masaj Odası, Masaj Masası, Masajın Planlanması
4 Masajda Kullanılacak Kaydırıcı Maddeler
5 Spor Masajları, Spor'da Masaj Manevraları, Spor Masajının Etkileri
6 Masajın Fizyolojik Faydaları
7 Bel Masajı
8 Sırt Masajı
9 Ara Sınav
10 Boyun ve Omuz Masajı
11 Bacağın Arka Kısmının Masajı
12 Bacağın Ön Kısmının Masajı
13 Göğüs Masajı
14 Kol Masajı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
14 Gözlem 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 20 3 60
14 Gözlem 18 2 36

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1971928 Tanımlar, Masör/Masöz ve Özellikleri
2 1971929 Masaj Odası, Masaj Masası, Masajın Planlanması
3 1971930 Masajda Kullanılacak Kaydırıcı Maddeler
4 1971931 Spor Masajları, Spor'da Masaj Manevraları, Spor Masajının Etkileri
5 1971932 Masajın Anatomisini Kavrayabilme
6 1971933 Masajın Tarihsel Gelişimini Açıklayabilme
7 1971934 Klasik Masajın Temel Tekniklerini Uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3
2 4 4 3 3 5 3 5 4 3 5
3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 3
4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 3
5 4 5 3 4 5 3 5 4 5 3
6 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4
7 5 5 4 3 4 3 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr