Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Rusch,p.,J.,Burke,R.,K.,(2004), Kinesiology and Applied Anatomy, Lea & Febiger, 1989. 2-Thompson, C. W. & Floyd, R. T. Manual of Structural Kinesiology, 15th ed. WCB/McGraw-Hill. 3-Kaya,Y.,(2004),İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji,Maramara Yayınevi,İstanbul 4-Süzen,B.,(2005)İnsan Anatomisine Giriş,Marmara Yayınevi,İstanbul

Dersin İçeriği

İnsan vücudunun anatomik yapısını spora uyarlanmış şekilde incelenmesi, hareketlerin yapılış sırasında meydana gelen hataların düzeltimesi için alınacak önlemleri belirlenmesi, postür bozuklukları konusunda nasıl bir yöntem izleneceği dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

İnsan Anatomisi , kas ve hareket sistemi faaliyetleri, bu alandaki özel ve detaylı bilgilerin verilmesi ve ulaşabilme metotlarının öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş
2 Anatomi ve kinesiyolojide terminoloji (eksenler Düzlemler )
3 Fiziksel yapı ve sınıflandırılması
4 İnsan vücuduna giriş ve Sistemler
5 Dokular, Destek Doku ( Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku , kemik Doku,
6 Kas Dokusu (iskelet, kalp ve düz kaslar)
7 Ara sınav
8 Eklemler ve Eklem Kinesiyolojisi (temel hareketler,Kasları,antrenman durumu )
9 Üst taraf eklemeleri (Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, )
10 Omurgaya bağlı eklemler
11 Alt taraf eklemleri (Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi)
12 Sinir Doku ( Beyin, omurilik, çevresel sinirler )
13 Kinesiyoloji ve Postür
14 Sportif branşlar ve temel kulanılan kas,kemik,sinir ilişkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 2 2 4
5 Derse Katılım 15 2 30
7 Laboratuvar 22 2 44

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1971935 İnsan vücudunu oluşturan sistemleri bilme
2 1971936 Kemiklerin,Kasların çeşitlerini, isimlerini ve görevlerini bilme
3 1971937 Eklem tiplerini, eklem isimlerini bilme
4 1971938 Kasların egzersize uyumlarını bilme, bireye özel program hazırlayabilme
5 1971939 Sportif hareketlerin kassal analizini yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr