Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. L. Hughes, R. C. Ginnet ve G. J. Curphy (2009) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 6th edition McGraw. Hill Karaküçük, S.; Rekreasyon “Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma”, 2005, Ankara. Çelik, V.; Eğitimsel Liderlik, Pegem A Yayımevi, 2000, Ankara.

Dersin İçeriği

Bu derste liderlik kavramı ile ilgili temel bilgiler, liderlik kavramını ile ilişkilendirilen temel psikolojik unsurlar ile güncel teoriler açıklanacak ve teorik bilginin perakende sektöründe nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır. Derste öğrencilerin liderlik ve ilgili kavramları derinlemesine anlamaları ve kendi liderlik becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı

Liderlik ile ilgili temel teori ve kavramları, liderin etkililiğini belirleyen temel faktörleri, güncel teorileri derinlemesine incelemek ve kazanılan teorik bilgiyi perakende gibi insan faktörünün son derece önemli olduğu bir sektörde uygulama becerisine dönüştürebilmek. Öğrencilerin kendilerini tanımlarına olanak vermek ve liderlik becerilerinin gelişimi için gerekli destek ve motivasyonu sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanımı, amacı, genel bilgileri literatür tanıtımı SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 1. HAFTA.pptx
2 Liderin tanımı, tarihçe, liderlik gelişim dönemleri. SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 2. HAFTA.pptx
3 Lider, liderlik, lider de bulunması gereken özellikler. SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 3. HAFTA.pptx
4 Liderlik, liderlik ve yönetimde davranışlar. SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 4. HAFTA.pptx
5 Liderlik ve motivasyon, liderliğin kuramları SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 5. HAFTA.pptx
6 Blake ve Mouton' un yönetim tarzı matriksi, liderliğinkurumsal kuramı SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 6. HAFTA.pptx
7 Reddin'in üç boyutlu liderlik yaklaşımı ve liderlik tarzları SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 7. HAFTA.pptx
8 Ara Sınav SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 8. HAFTA.pptx
9 Liderlik tarzları, karizmatik lider SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 9. HAFTA.pptx
10 Liderin planlama fonksiyonu. SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 10. HAFTA.pptx
11 Lider ve çevre, lider ve spor SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 11. HAFTA.pptx
12 Bazı siyasi liderler ve spor SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 12. HAFTA.pptx
13 Liderlik ve antrenörlük SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 13. HAFTA.pptx
14 Antrenör kişiliği SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 14. HAFTA.pptx
15 Final Sınavı SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 15. HAFTA.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 2 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1418603 Öğrenciler farklı liderlik tanımlarını değerlendirebilecekler
2 1423920 Öğrencilerin liderliğin üç bileşenleri hakkında bilgi vermesi mümkün olacak
3 1666601 Öğrenciler spor ve spor da yönetim ve liderlik konularında bilgi aktarımı yapabilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4
2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 3 4
3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr