Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. L. Hughes, R. C. Ginnet ve G. J. Curphy (2009) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 6th edition McGraw. Hill Karaküçük, S.; Rekreasyon “Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma”, 2005, Ankara. Çelik, V.; Eğitimsel Liderlik, Pegem A Yayımevi, 2000, Ankara.

Dersin İçeriği

Bu derste liderlik kavramı ile ilgili temel bilgiler, liderlik kavramını ile ilişkilendirilen temel psikolojik unsurlar ile güncel teoriler açıklanacak ve teorik bilginin perakende sektöründe nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır. Derste öğrencilerin liderlik ve ilgili kavramları derinlemesine anlamaları ve kendi liderlik becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı

Liderlik ile ilgili temel teori ve kavramları, liderin etkililiğini belirleyen temel faktörleri, güncel teorileri derinlemesine incelemek ve kazanılan teorik bilgiyi perakende gibi insan faktörünün son derece önemli olduğu bir sektörde uygulama becerisine dönüştürebilmek. Öğrencilerin kendilerini tanımlarına olanak vermek ve liderlik becerilerinin gelişimi için gerekli destek ve motivasyonu sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanımı, amacı, genel bilgileri literatür tanıtımı SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 1.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/216366
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 1. HAFTA.pptx
2 Liderin tanımı, tarihçe, liderlik gelişim dönemleri. SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 2.HAFTA CANLI DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/219404
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 2. HAFTA.pptx
3 Lider, liderlik, lider de bulunması gereken özellikler. SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 3.HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223805
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 3. HAFTA.pptx
4 Liderlik, liderlik ve yönetimde davranışlar. SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 4. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223819
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 4. HAFTA.pptx
5 Liderlik ve motivasyon, liderliğin kuramları SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 5.HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223826
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 5. HAFTA.pptx
6 Blake ve Mouton' un yönetim tarzı matriksi, liderliğinkurumsal kuramı SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 6. HAFTA ASENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223835
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 6. HAFTA.pptx
7 Reddin'in üç boyutlu liderlik yaklaşımı ve liderlik tarzları SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 7. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223840
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 7. HAFTA.pptx
8 Liderlik tarzları, karizmatik lider SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 8. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240489
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 8. HAFTA.pptx
9 Ara Sınav SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 9. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240494
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 9. HAFTA.pptx
10 Liderin planlama fonksiyonu. SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 10. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240498
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 10. HAFTA.pptx
11 Lider ve çevre, lider ve spor SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 11. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240505
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 11. HAFTA.pptx
12 Bazı siyasi liderler ve spor SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 12. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240514
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 12. HAFTA.pptx
13 Liderlik ve antrenörlük SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 13. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240519
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 13. HAFTA.pptx
14 Antrenör kişiliği SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 14. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240521
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 14. HAFTA.pptx
15 Genel Tekrar SYB 306 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 15. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240523
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 15. HAFTA.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1934518 Öğrenciler farklı liderlik tanımlarını değerlendirebilecekler
2 1939655 Öğrencilerin liderliğin üç bileşenleri hakkında bilgi vermesi mümkün olacak
3 2083331 Öğrenciler spor ve spor da yönetim ve liderlik konularında bilgi aktarımı yapabilecekler.
4 2144995 Liderin karşılaşabileceği problemler hakkında bilgi sahibi olma ve çözüm önerileri geliştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
2 3 4 4 3 3 4 4 3 4
3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr