Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fişek, K. ,Spor Yönetimi, Ankara Üni. Siyasal bil. Fak. Yayınları, Ank.1980 Krotee,M.L-Bucher,C.A, Spor Yönetimi,Beyaz Yayınları,2007 Demirci N. ,Sporda Yönetim Teşkilatlanma ve Organizasyonlar, Milli Eği.Basımevi, Ank. 1986 Sunay H. , Spor Yönetimi, Gazi yayınevi, Ank.2009 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanun Tüzük ve Yönetmelikleri

Dersin İçeriği

Yönetim kavramı ve önemi, Spor yönetimi kavramı, amacı, unsurları, Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi, Türk spor yönetiminin mevcut durumu, sorunları ve öneriler, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde spor yönetimi,Spor Politikası,Spor Mevzuatı

Dersin Amacı

Eldeki kaynakların (İnsan gücü, para, zaman, malzeme, sevk ve idare gibi) en verimli biçimde kullanılma usullerini bulmaktır. Okullar, toplum hizmet veren kuruluş merkezleri, spor ve egzersiz merkezleri ya da spor kulüpleri gibi organizasyonların izleyeceği yolu iyi planlayabilmeyi, önlerine koydukları hedeflere ulaşabilmelerini, yöneticilerin işlerini iyi tasarlayabilmelerini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim kavramı Yönetim ve yönetim biliminin tarihi süreç içinde gelişimi
2 Yönetimin tanımı,amacı ve süreçleri
3 Yönetin önemi ve görevleri
4 Spor yönetimi kavramı Profesyonel çalışma alanı olarak spor yönetimi Profesyonel hazırlık alanı olarak spor yönetimi
5 Spor yönetiminin unsurları Spor yönetiminin özellikleri
6 Türk Spor Yönetiminin tarihsel gelişimi Eski Türklerde spor Osmanlı Türklerinde Spor
7 Ara sınav
8 Sporda örgütlenme ve 1923 öncesi himayeciliğe yönelik dönem İstanbul Futbol Birliği Olimpiyat Komitesi İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi Cuma Ligi
9 Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı Türk Spor Kurumu
10 Türk Spor Yönetiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Öneriler
11 Dönem projesi sunumları
12 Türkiye ve bazı Avrupa Ülkelerinde Spor Yönetimi
13 Spor Politikası Uluslar arası Spor Politikası Türk Spor Politikası
14 Spor Mevzuatı Uluslararası Spor Mevzuatı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 30 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1941486 Yönetim ve Spor Yönetiminin temel kavramlarını kavrayabilme
2 1942068 Yönetim alanında bilgi sahibi olmanın spor yöneticisi için neden önemli olduğunu bilmeli
3 1942238 Çağdaş spor yönetimiyle ilgili konular hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr