Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Bade YAMAK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SPOR KAZALARINDAN KORUNMA VE İLK YARDIM.

Dersin İçeriği

Tıbbi ilk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bunların değerlendirilmesi. Kardiyopulmoner resüsitasyonda temel yaşam desteğinin erişkin ve çocuklarda temel uygulamaları. İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sportif aktiviteler sırasındayaralanmalarda zehirlenmeler zehirli hayvan ısırmalarında tıbbi ilk yardım uygulamaları

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin ilk yardımda temel kavramları öğrenmeleri, modern kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması ve pratik olarak mankenler üzerinde eğitim yapılarak bilgilerin pekiştirilmesinin sağlanması, alerji-anaflaksi, akut zehirlenme, kafa travması, spor yaralanmaları... vb gibi özel durumlarda ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor Sakatlığı ve rehabilitasyon nedir 1.Hafta(Spor Sakatlığı ve Rehabilitasyon Nedir).docx
2 Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler 2. Hafta(Spor Sakatlıklarını Hazırlayan Faktörler).docx
3 Spor sakatlıklarının önlenmesi 3. Hafta(Spor Sakatlarının Önlenmesi).docx
4 Spor sakatlıklarının anatomik yapısına göre sınıflandırılması 4. 5Hafta(Sakatlıkların Anatomik Yapısına Göre Sınıflandırılması).docx
5 Spor sakatlıklarının anatomik yapısına göre sınıflandırılması 4. 5Hafta(Sakatlıkların Anatomik Yapısına Göre Sınıflandırılması).docx
6 Eklem Yaralanmaları 6-7. Hafta EKLEM YARALANMALARI.docx
7 Eklem Yaralanmaları 6-7. Hafta EKLEM YARALANMALARI.docx
8 Aşırı zorlanma sonucu oluşan spor yaralanmaları 8. Hafta(Aşırı Zorlanma Sonucu Oluşan Spor YaralanmalarI).docx
9 Ara Sınav
10 Spor travmalarında rehabilitasyon ilkeleri 10. Hafta(Spor Travmalarında Rehabilitasyon İlkeleri).docx
11 Bandajlar 11. Hafta(Bandajlar).docx
12 Soğuk Tedavi 12. Hafta(Soğuk Tedavi).docx
13 Sıcak Tedavi 13. Hafta(Sıcak Tedavi).docx
14 Öğrenci Sunumları
15 Genel Tekrar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 3 30
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
12 Takım/Grup Çalışması 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 45 1 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2016257 Her türlü, kaza ve ani hastalık durumunda,kullanılacak acil durum planını, yardım alınabilecek acil yardım servisler ile ilgili bilgileri edinmek.
2 2016254 İnsan vücudunun temel prensiplerini, ilkyardımın temel prensiplerini kavrayabilir.
3 2016255 Solunumum ve dolaşım problemlerini, kalp durması ve hava yolu tıkanması gibi durumunda yapılması gerekenleri uygulayabilir.
4 2016253 Solunumum ve dolaşım problemlerini, kalp durması ve hava yolu tıkanması gibi durumlarda vucuttaki yapılması gerekenler ile vucudun temel işleyişi arasındaki ilişkileri kavrayabilir ve analiz edebilir.
5 2016256 İlkyardım gerektiren olay anında tüm çevresel ve içsel etmenlere değerlendirebilir ve edindiği bilgileri doğru şekilde uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3
2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4
5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr