Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Kazım BIYIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karaküçük, Suat,Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme, Ankara, 1999 Toksay, T.; Turizm: Turizm Olayına Genel Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul, 1983. http://www.kultur.gov.tr/ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Dersin İçeriği

Turizm genel bilgisi kazanma, spor turizmi ve turizm alanlarında spor organizasyonları yapma potansiyeli kazanma. Rekreasyon boş zamanların değerlendirilmesi, spor ve Turizm ilişkisi hakkında bilgi sahibi olma.

Dersin Amacı

Turizm kavram, çeşitlilik ve özelliklerini bilme, turizm sektöründe spor organizasyonu planlayabilme ve uygulayabilme, istihdam alanı olarak turizm alanını görebilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanımı, amacı, genel bilgileri literatür tanıtımı SYB 334 SPOR VE TURİZM 1.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
SPOR VE TURİZM 1. HAFTA.pptx
https://avys.omu.edu.tr/video/2/216361
2 Turizm tanımı, özellikleri SYB 334 SPOR VE TURİZM 2.HAFTA ASENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/219402
SPOR VE TURİZM 2. HAFTA.pptx
3 Turizm kavramı, özellikleri ve sınıflandırılması SYB 334 SPOR VE TURİZM 3.HAFTA ASENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223781
SPOR VE TURİZM 3. HAFTA.pptx
4 Turizmi etkileyen faktörler SYB 334 SPOR VE TURİZM 4.HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223784
SPOR VE TURİZM 4. HAFTA.pptx
5 Turizm çeşitleri SYB 334 SPOR VE TURİZM 5. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223787
SPOR VE TURİZM 5. HAFTA.pptx
6 Rekreasyon ve Turizm ilişkisi SYB 334 SPOR VE TURİZM 6. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223789
SPOR VE TURİZM 6. HAFTA.pptx
7 Rekreasyon, spor ve turizm SYB 334 SPOR VE TURİZM 7. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223792
SPOR VE TURİZM 7. HAFTA.pptx
8 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 8. HAFTA.pptx
SYB 334 SPOR VE TURİZM 8. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/239297
9 Ara Sınav SPOR VE TURİZM 9. HAFTA.pptx
SYB 334 SPOR VE TURİZM 9. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/239299
10 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 10. HAFTA.pptx
SYB 334 SPOR VE TURİZM 10. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/242511
11 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 11. HAFTA.pptx
SYB 334 SPOR VE TURİZM 11. HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/242515
12 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 12. HAFTA.pptx
SYB 334 SPOR VE TURİZM 12. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/244082
13 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 13. HAFTA.pptx
SYB 334 SPOR VE TURİZM 13.HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/244085
14 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 14. HAFTA.pptx
SYB 334 SPOR VE TURİZM 14.HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/244087
15 Turizm çalışma alanları öğrenci sunumlarının anlatımı SPOR VE TURİZM 15. HAFTA.pptx
SYB 334 SPOR VE TURİZM 15.HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/244092

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40
54 Ev Ödevi 1 4 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2025639 Sporun ve turizmin genel tanımlarını yapar ve bu kavramları açıklar.
2 2025640 Turizmin sosyo-ekonomik değerlerini açıklar.
3 2025641 Turizm sektöründe spor organizasyonu planlayabilme ve uygulayabilme becerisini kazanır.
4 2025642 İstihdam alanı olarak turizm alanını bilir.
5 2025643 Boş zaman değerlendirmede çalışma sahası olarak spor ve turizm arasındaki ilişkiyi bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3
2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3
3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4
4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4
5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr