Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Musa ÇON *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ateşoğlu,M., Sporda Erdemlilik: Fair Play.Ankara, 1974. Erdemli, A., İnsan, Spor ve Olimpizm. İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1996.

Dersin İçeriği

Fair Play'in tarihsel gelişimi, Fair Play'in kapsamı ve ilkeleri, karşı karşıya olduğu problemler, fair Play'i geliştirme çabaları ve perspektifleri, Okul beden eğitiminde fair Play eğitimi ve uygulamaları, Amatör ve profesyonel sporda fair play anlayışı, Sporcuların fair playe uygun davranma ve davranmama nedenleri, Türkiye'de fair playe yönelik çalışmalar.

Dersin Amacı

Antik ve modern çağlarda Fair Play anlayışını ve gelişimini, Formal ve informal Fair Play davranışlarını, Fair Play'e uygun davranmayı zorlaştıran bireysel ve toplumsal faktörleri, okul beden eğitimi ve Fair Play ilişkisini,fair Play'in Türkiye'deki görünümünü ve geliştirme perspektiflerini açıklamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fair Play anlayışının tarihsel gelişimi 1. HAFTA (Fair Play Anlayışının Tarihsel Gelişimi.pptx
Fair Play I.Hafta Asenkron Tarihsel Gelişim.mp4
2 Fair Play'in kapsamı ve ilkeleri 2. HAFTA (Fair Play'in Kapsam Ve İlkeleri.pptx
Fair Play II.hafta Asenkron Kapsam ve ilkeler.mp4
3 Uluslararası fair play kuruluşlar ve çalışmaları 3. HAFTA (Uluslararsı Fair Play Kuruluşları ve Çalışmaları).pptx
Fair play III.Hafta Asenkron.mp4
4 Fair play'in karşı karşıya olduğu problemler 4. HAFTA (Fair Play'in Karşı Karşıya Olduğu Problemler).pptx
Fair.Play IV.Hatfa Asenkron Karşılaştığı Prob..mp4
5 Fair play'i geliştirme çabaları ve perspektifleri 5 HAFTA (Fair Play'i Geliştirme Çabaları ve Perspektifleri).pptx
Fair Play Geliş. Çabaları V.Hafta asenkron.mp4
6 Olimpizm ve fair play 6. HAFTA (Olimpizm ve Fair Play).pptx
Sp.F. Pl. Hafta VI Asenkron.mp4
7 Fair play ve eğitim 7. HAFTA (Fair Play ve Eğitim).pptx
Fair Play Asenkron VII.Hafta.mp4
8 vize sınavı Fair Play Asenkron VIII..mp4
9 Okul beden eğitiminde fair play eğitimi ve uygulamaları Okul Bed.EğitF.Ply..mp4
9. HAFTA (Okul Beden Eğitiminde Fair Play Eğitimi ve Uygulamaları).pptx
10 Geleneksel Türk sporlarında fair play anlayışı Geleneksel S.F.P..mp4
10. HAFTA (Geleneksel Türk Sporlarında Fair Play Anlayışı) (2).pptx
11 Amatör ve profesyonel sporlarda fair play anlayışı 11. HAFTA (Amatör ve Profesyonel Sporda FAir Play Anlayışı).pptx
makale sunumları.mp4
12 Sporcuların fair play'e uygun davranma ve davranmama nedenleri 12. HAFTA (Sporcuların FAir Play'e Uygun Davranma ve Davranmama Nedenleri).pptx
13 Türkiye'de fair play'e yönelik çalışmalar
14 Fair play'den sorumlu referans grupları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 8 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 7 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1919523 Fair Play anlayışının tarihsel gelişimini açıklar
2 1892822 Fair Playin günümüz spor uygulamalarındaki görünümünü yorumlar
3 2145266 Fair play anlayışını sporcuların davranış modelleri üzerinden örnekler
4 2145267 Amatör ve profesyonel sporcular arasındaki fair play anlayışı ve uygulamaları ile ilgili farklılıkları karşılaştırır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 2 3 2 5 4 2 3
2 3 2 2 2 3 3 5 4 2 2
3 2 2 3 3 2 2 5 4 2 2
4 3 3 2 4 3 3 5 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr