Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Sinan Emirzeoğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

EKENCİ, Güner, A.Faik.İMAMOĞLU, Spor İşletmeciliği., Nobel Yay., Ankara 2002 FINDIKÇI İ.,"İnsan Kaynakları Yönetimi", Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul, (2000) AKDEMİR A., "İşletme Bilimine Giriş", Birlik Ofset Yayıncılık, (2001) KOÇEL T., İşletme Yöneticiliği, Beta Basım, Yayım Dağıtım Aş., (1999) OKAY A., "Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk", Epsilon yayıncılık, 1998

Dersin İçeriği

İşletme yönetimi ve Spor işletmeciliği ile ilgili temel kavramlar, spor işletmelerinin kuruluşu, spor hizmeti veren işletmelerde İnsan Kaynakları yönetimi, Toplam kalite yönetimi, reklam ve halkla ilişkiler, sponsorluk yönetimi ile ilgili stratejiler, bu doğrultuda örnek organizasyonların incelenmesi ve yeni projelerin hazırlanması.

Dersin Amacı

Yönetim bilimi, İşletme yönetimi ve Spor İşletmeciliği ile ilgili temel bilgiler kazanmak, resmi, özel ve gönüllü sektörde spor hizmeti sunan kurumlarda işletme stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim bilimi ve İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgiler SPOR İŞLETMECİLİĞİ 1. HAFTA.mp4
1.HAFTA.pptx
2 Yönetimin tanımı ve yönetim fonksiyonları (planlama-örgütleme, yönetme, koordinasyon, kontrol ) 2.HAFTA.pptx
SPOR İSLETMECİLİĞİ 2.HAFTA.mp4
3 İşletme yönetimi ve fonksiyonları. Spor işletmesi ve spor işletmeciliği SPOR İŞLETMECİLİĞİ 3.HAFTA.mp4
3.HAFTA.pptx
4 İşletmelerin kuruluşu, kanun ve yönetmelikler SPOR İŞLETMECİLİĞİ 4.HAFTA.mp4
4.HAFTA.pptx
5 Pazarlama kavramı, pazarlama anlayışının gelişimi. Pazarlama stratejileri SPOR İŞLETMECİLİĞİ 5.HAFTA.mp4
5.HAFTA.pptx
6 Spor işletmelerinin hizmet alanları, ulusal ve uluslararası örnekler SPOR İŞLETMECİLİĞİ 6.HAFTA.mp4
6.HAFTA.pptx
7 ARA SINAV SPOR İŞLETMECİLİĞİ 7.HAFTA.mp4
7.HAFTA.pptx
8 Spor İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi SPOR İŞLETMECİLİĞİ 8.HAFTA.mp4
8.HAFTA.pptx
9 Toplam Kalite Yönetimi ve Spor İşletmeleri SPOR İŞLETMECİLİĞİ 9.HAFTA.mp4
9.HAFTA.pptx
10 Sponsorluk yönetimi, tarihi, sporda sponsorluk SPOR İŞLETMECİLİĞİ 10.HAFTA.mp4
10.HAFTA.pptx
11 Reklam ve halkla ilişkiler stratejileri SPOR İŞLETMECİLİĞİ 11.HAFTA.mp4
11.HAFTA.pptx
12 Proje sunumları SPOR İŞLETMECİLİĞİ 12.HAFTA.mp4
12.HAFTA.pptx
13 Proje sunumları SPOR İŞLETMECİLİĞİ 13.HAFTA.mp4
13.HAFTA.pptx
14 Spor İşletmeciliği dersinin değerlendirmesi SPOR İŞLETMECİLİĞ 14.HAFTA.mp4
14.HAFTA.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 1 20 20
5 Derse Katılım 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1443329 İşletme fonksiyonları; yönetim, üretim, pazarlama, finans, personel , halkla ilişkiler ve diğer fonksiyonların neler olduğunu açıklar.
2 1445198 İşletmenin işleyişini yönetim görüş açısından değerlendirilmesini anlatır.
3 1424804 Spor İşletmeciliğinin oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve hizmet sektöründeki rolü ve önemini anlatır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr