Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Erol DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI,’’Spor ve Tesisleri İçin Devlet – Millet Elele’’ Milli Eğitim Basımevi, ANKARA- 1984. 2- KILINÇ, Güngör; ‘’Beden Eğitimi Ve Spor Araç Ve Gereçleri’’,İzmir Yüksek Öğretmen Okulu kitaplığı, Kitap No:2761-371,73 – İZMİR. 3-BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLĞÜ.,’’Spor Şurası’’ ANKARA-1994-1999. 4-BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLĞÜ.,’’Sporda On Yıl’’ ANKARA-1985-1994. 5-BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, ANKARA-(21.5.1986 Tarihli kanun:3289 ). 6-BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLĞÜ, ’’Yönetmelikler’’ ANKARA-1995. 7-ÇANKAYA,Cemali.,’’ Spor Tesisleri İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon’’ (Yayınlanmamış Ders Notlarım).1994. 8-ÇANKAYA,Cemali.,’’Spor Tesisleri İşletmelerinde Eğitim Sorunları ve Çözüm Yolları’’.Yüksek Lisans Tezi),BURSA-1988. 9-MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.,’’3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Gereğince Yapılacak Spor Tesisleri Açıklama Rehberi’’ANKARA-1985. 10-ŞIPAL,M.,Can.,’’Oyun daha çok Bir Beden Faaliyetidir’’ANKARA-1985. 11-TAYGA,Yunus.,’’Türk Spor Tarihine Genel Bakış’’ANKARA. 12- KILIÇ, Güngör. Beden Eğitimi ve Spor Saha, araç ve Gereçleri. Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü Basımevi, Demirbaş no:2761-371,1973-Ankara.

Dersin İçeriği

Spor, Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin tarihçesi. Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin Branşlara göre sınıflandırılması. Ödev konularının belirlenmesi ve bu ödevleri hazırlarken göz önünde tutulacak kriterlerin tespiti. Stadyum ve iç ünitelerinin ebat, yapım ve kullanım bilgilerinin öğretilmesi.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Spor sahaları ile bu sahalarda , spor uygulamalarında kullanılan araç gereç ve spor malzeme bilgilerinin öğretilmesini içermektedir. Spor sahalarının boyutları ile bu sahalardaki diğer spor donatılarının yapımı, bakımı, kullanılması ve korunması ile ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca; spor saha, malzeme, ve diğer spor donatılarına ait teori, kavram, ilke ve yöntemlerin öğretilmesi de diğer amacını oluşturmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor Saha ve Malzeme Bilgileri Dersini, tanıtma, dersin gerekliliğini, önemini ve beklentileri. Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-1.pptx
Spor Saha Malzeme Bilgisi Hafta 1 (1).mp4
2 Futbol Saha ve Malzeme Bilgisi Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-2.pptx
15.10.2020 Spor Saha ve Malzeme Bilgisi.mp4
3 Basketbol saha ve malzeme Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-3.pptx
Spor Saha ve Mlz. 3.Hafta Aksekron ders.mp4
4 Kayak saha ve malzeme bilgisi 28.10.2020 Spor Saha. Aksekron ders.mp4
Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-4.pptx
5 Hentbol saha ve malzeme bilgisi Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-5.pptx
Spor Saha ve Mlz. 5 Hafta Aksekron ders.mp4
6 Voleybol saha ve malzeme bilgisi Saha malzeme bil. 6 hafta aksekron ders.mp4
Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-6.pptx
7 Güreş saha ve malzeme bilgisi Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-7.pptx
Saha malzeme bil. 7 hafta asekron ders.mp4
8 Masa tenisi Saha ve Mlz. Bil. 8. hafta asekron ders.mp4
Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-8.pptx
9 ara sınav
10 Kort tenisi ve okçuluk Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-10.pptx
Saha ve Malzeme bil. 10 hafta aksekron ders.mp4
11 Yüzme ve Eskrim Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-11.pptx
saha ve mlz bil. 11. hafta asekron ders.mp4
12 Taekwondo ve atıcılık Saha ve mlz. 12 hafta asekron ders.mp4
Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-12.pptx
13 Plaj Futbolu Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-13.pptx
Saha ve Mlz. Bil. 13 hafta asekron ders.mp4
14 Dağcılık Saha ve Mlz.Bil. 14.hafta asekron ders.mp4
Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-14.pptx
15 Korfbol Saha ve Mlz.bil. 15.hafta asekron ders.mp4
Spor Saha ve Malzeme bilgisi hafta-15.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
15 Gösterme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 24 2 48
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
11 Soru-Yanıt 1 1 1
15 Gösterme 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1924953 Spor saha, malzeme ve diğer donatıların tanımlarını, bilgilerini bilir, tarihçesi ile ilgili açıklamalar yapabilir.
2 1925128 Spor saha ve malzemelerinin yapımını, kurulmasını bilir ve anlar.
3 1926215 Spor saha, malzeme ve araç gereçlerinin bakımını öğrenir.
4 2145673 Öğrenciler spor tesislerinde saha ve malzeme bilgisi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr