Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Ali Kerim Yılmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Toplam Kalite Yönetimi endüstri çağından bilgi çağına ilerleyen dünyamızda üretim şirketlerinden başlayarak, hizmet şirketlerine ve giderek kamu işletmelerine ve kar amacı olmayan kuruluşlara kadar başarıya ulaşmanın temel yolu olarak benimsenmesini ve farklı yaklaşımlarla uygulanmasını amaçlamaktadır.

Dersin Amacı

Toplam Kalite Yönetiminin amacı başarımıza katkıda bulunan, başarımızdan yarar bekleyen herkes; kendimiz, ailemiz, şirketimiz, yan sanayiimiz, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve genel olarak ülkemiz için mutluluk sağlamaktır, dolayısıyla sürekli iyileştirme çabalarında sosyal paydaşlar ile birlikte düşünülmelidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE NEDİR? tky 1. hafta.docx
tky-1-hafta-asenkron.mp4
2 Eğitimde Kalite nedir? tky 2. hafta.docx
3.hafta asenkron.mp4
3 Hedeflenen Kalite Güvencesi ile sağlanan faydalar tky 3. hafta.docx
4 Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi tky 4. hafta.docx
5 Toplam Kalite Yönetiminin Temeli 5-hafta asenkron.mp4
tky 5. hafta.docx
6 Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile beklenen bazı gelişmeler tky 6. hafta.docx
6. hafta asenkron.mp4
7 Ara Sınav tky 7. hafta.docx
7. hafta asenkron.mp4
8 oplam kalite yönetiminin Eğitime Uygulanması Sonucu Öğrenci Üzerindeki Değişimi 8. hafta senkron.mp4
9 Toplam Kalite Yönetimi Özellikleri tky 9. hafta.docx
10 Tky’nin Bir Örgütte Başarılı Bir Şekilde Uygulanabilmesi İçin Gereken Temel İlkeler tky 10. hafta.docx
10. hafta asenkron.mp4
11 Toplam kalite yönetiminde Sürekli Gelişme 11. hafta asenkron.mp4
tky 11. hafta.docx
12 Toplam Kalite Yönetimini Uygulamada Hedefler tky 12. hafta.docx
12. hafta asenkron.mp4
13 Toplam Kalite Yönetimini Uygulamada Hedefler tky 13. hafta.docx
13. hafta asenkron.mp4
14 Final tky 14. hafta.docx
https://kalem.omu.edu.tr/
14. hafta asenkron.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 10 1
5 Derse Katılım 3 20 1
29 Bireysel Çalışma 12 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 37 1 37
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572355 Yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılarak potansiyellerden yararlanmak
2 1572356 Çalışanların tüm potansiyellerinden ortaya çıkarmakl
3 1572357 Çalışanların iyileştirme şanslarını yakalamak ve problemleri çözmek için denenmiş kalite araçlarının öğrenilmesi
4 1572358 işletmelerin geleceklerine güvenle bakmasını sağlayacak temel yetenekleri kazandırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr