Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre H.A. ve Ceyhan V.,2008. Mikro ekonomi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:19 , Samsun.

Dersin İçeriği

İktisat Nedir? İktisadi Sorun, İhtiyaç ve Mal Tanımları Mallar ve Hizmetler, Malların Sınıflandırılması Üretim Ve Üretim Faktörleri Piyasa Nedir? Arz ve Talep Arz ve Talep Esnekliği Fayda Kavramı Firma Dengesi Konulara ait Uygulamalar Firmada Maliyet Analizi Milli Gelir Kavramı Tasarruf ve Yatırımlar Tüketim Harcamaları Devletin Ekonomideki Yeri ve Kamu Gelirleri İktisadi kavramlar ve Spor Sektörü

Dersin Amacı

Öğrencilere Giriş Düzeyinde Mikro Ve Piyasa Ekonomisi İle Makro Ekonomi Bilgilerini Vermek Ve Çeşitli Ekonomik Yaklaşımları Analiz Edebilecek Yeteneklerini Geliştirmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İktisadın Tanımı Ve Temel Kavramları
2 Ekonomik Sistemler
3 Arz Kavramı
4 Talep Kavramı
5 Esneklik
6 Arz Uygulamaları
7 Talep Uygulamaları
8 Üretim Ve Üretim Faktörleri
9 Üretim Maliyetleri
10 Ara Sınav
11 Monopol Piyasa
12 Tam Rekabet Piyasası
13 Eksik Rekabet Piyasası
14 Faktör Piyasaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 48 1 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 50 1 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1941552 Temel İktisadi Kavram Ve İlkelerin Öğrenilmesi
2 1941924 Piyasaların Nasıl Çalıştığını Anlayabilme Ve Bunu Tüketici Ve Firmaların Refahına Nasıl Yansıdığını Tespit Edebilme
3 1942030 Güncel İktisadi Olayları Ve Makro Ekonomik Sorunları Analiz Edebilme-Günlük Dille Anlatılan İktisadi Olay Ve Sorunları İktisadi Literatür Diliyle Açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr