Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğrt. Gör. Aydan Ermiş *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

dersin öğretim elemanı tarafından verilen notlar

Dersin İçeriği

Öğrencilerin mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları Mesleki İngilizceye temel oluşturacak seviyede Mesleki kelime dağarcığı geliştirmeleri

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin mesleki terimler içeren metinleri okuyup anlayabilmeleridir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor terimleri içeren cümle çevirileri https://drive.google.com/file/d/1sjC_t9Buiyp3XC_LYFZnx-mKwrjl6UXy/view?usp=shari
mesleki 2. dönem 1. hafta.docx
2 Spor terimleri içeren cümle çevirileri https://drive.google.com/file/d/1sjC_t9Buiyp3XC_LYFZnx-mKwrjl6UXy/view?usp=shari
mesleki 2. dönem 2. hafta.docx
3 Spor terimleri içeren cümle çevirileri https://drive.google.com/file/d/1RLRyJmhFLv6RrRdv3TPyL4Gjh7PieZal/view?usp=shari
mesleki 2. dönem 3. hafta.docx
4 Spor terimleri içeren cümle çevirileri https://drive.google.com/file/d/1TfwYYtgWCyjWiOXtbPhZoaFvMdW8pJ6B/view?usp=shari
mesleki 2. dönem 4. hafta.docx
5 Spor terimleri içeren cümle çevirileri mesleki 2. dönem 5. hafta.docx
https://drive.google.com/file/d/1iFG59WBCiyr3z2kUSjHvv04YLH_divzl/view?usp=shari
6 Spor terimleri içeren cümle çevirileri https://drive.google.com/file/d/1-xNq73wILpC8dL_BOKiSJ_1GhEjC1Rha/view?usp=shari
mesleki 2. dönem 6. hafta.docx
7 Spor terimleri içeren cümle çevirileri https://drive.google.com/file/d/1pjRQvlozskOXUrEOb65sbTDe_ka0bhu_/view?usp=shari
mesleki 2. dönem 7. hafta.docx
8 Ara sınav
9 Spor terimleri içeren cümle çevirileri mesleki 2. dönem 9. hafta.docx
https://drive.google.com/file/d/12TFoy8e6yPS-NTTgekdrIZiyDiI1KAWZ/view?usp=shari
10 Spor terimleri içeren cümle çevirileri mesleki 2. dönem 10. hafta.docx
https://drive.google.com/file/d/12TFoy8e6yPS-NTTgekdrIZiyDiI1KAWZ/view?usp=shari
11 Spor terimleri içeren cümle çevirileri melseki 2. dönem 11. hafta.docx
https://drive.google.com/file/d/12TFoy8e6yPS-NTTgekdrIZiyDiI1KAWZ/view?usp=shari
12 Spor terimleri içeren cümle çevirileri mesleki 2. dönem 12. hafta.docx
13 Spor terimleri içeren cümle çevirileri mesleki 2. dönem 13. hafta.docx
14 Spor terimleri içeren cümle çevirileri mesleki 2. dönem 14. hafta.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 40 40
4 Quiz 2 10 20
5 Derse Katılım 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2025908 mesleki terimleri parça içerisinde ayırt edebilir.
2 2025909 terimlerin anlamını parçadan tahmin edebilir
3 2025910 terimlerin anlamını sözlükten kontrol edebilir
4 2025911 mesleki parçaları okuyup anlamlandırabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2 2 2
2 3 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 3 2
4 2 2 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr