Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Nurullah ÖĞRETEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Genel cimnastiğin tanımı, tarihsel gelişimi, düzen alıştırmaları, temel cimnastik duruşları, serbest bireysel ve eşli hareketler, temel minder hareketleri ile ilgili karografi hazırlama

Dersin Amacı

Genel cimnastikle ilgili temel bilgi ve beceriler kazanabilme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel cimnastiğin tanımı ve tarihsel gelişimi 3 1. Hafta İçindekiler.pptx
1. Hafta Videosu.mp4
2 Komutlar, duruşlar, dönüşler 3 2. Hafta Selamlama.pptx
2. Hafta Videosu.mp4
3 Sıralanma, dizilmeler, mesafe ve aralık alma 3 3. Hafta Videosu.mp4
3. Hafta Komutlar-Duruş-Dönüş.pptx
4 Temel cimnastik duruşları 3 4. Hafta Videosu.mp4
4. Hafta Sıralamalar.pptx
5 Adım çeşitleri, yürüyüşler, ayak değiştirme. 3 5. Hafta Videosu.mp4
5. Hafta Sıralama.pptx
6 Çarklar, kıt-a dur. 3 6. Hafta Aralık-Hiza Alma.pptx
6. Hafta Videosu.mp4
7 Yürüyüş halinde dönüşler. 3 7. Hafta Sayı Sayma.pptx
7. Hafta Videosu.mp4
8 Ara sınav 1
9 Temel minder hareketleri (Taklalar) 3 9. Hafta Çarklar ve Yürüyüşler.pptx
9. Hafta Videosu.mp4
10 Temel minder hareketleri (Amut) 3 10. Hafta Temel Duruşlar.pptx
10. Hafta Videosu.mp4
11 Temel minder hareketleri (Çember) 3 11. Hafta Temel-Hamle Duruşları.pptx
11. Hafta Videosu.mp4
12 Temel minder hareketleri (Erişmek) 3 Adsız form (Yanıtlar) (1).xlsx
Adsız form (Yanıtlar) (2).xlsx
13 Müzik eşliğinde serbest kompozisyon hazırlama 3 13. Hafta Ritmit Cimnastik.pptx
13. Hafta Videosu.mp4
14 Müzik eşliğinde serbest kompozisyon hazırlama 3 14. Hafta Artistik Cimnastik.pptx
14. Hafta Videosu.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2011688 Cimnastikle ilgili temel kavramları açıklayabilir.
2 2011689 Temel duruş, dönüş ve sıralamaları yapabilir.
3 2145135 Yürüyüşler, çarklar ve temel cimnastik hareketlerini yapabilir.
4 2145138 Minderde ve aletlerde basit cimnastik hareketlerini yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5
2 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5
3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4
4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr