Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör. Öncü Erinç Kuzucu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozdoğan, Ahmet; Özüak, Ali (2003). STİLLERİYLE TEMEL YÜZME. İlpress Basım ve Yayın, İstanbul. Bozdoğan, Ahmet (2000). YÜZMEDE FİZYOLOJİ, MEKANİK VE METOD. ilpress Basım be Yayın, İstanbul. Bozdoğan, Ahmet (2006). YÜZME. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Urartu, Ümit (1997). YÜZME / TEKNİK TAKTİK KONDİSYON. İnkilap Kitapevi. Olaru, A. M. (1998). SPORTİF YÜZME. Bağırgan Yayımevi, Ankara:

Dersin İçeriği

Yüzme tesisi kullanım kültürü, Yüzme branşı kara ısınması, Yüzme tekniklerinin öğrenimi

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; 4 yüzme tekniğini, geliştirici egzersizleri öğrenmesini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tesise kayıt ve giriş prosedürlerinin anlatılması ve öğrencilere yönelik küçük havuz uygulamalarının video kullanılarak incelenmesi. http://havuz.omu.edu.tr/
Syb 125 yüzme 1.docx
yüzme1.mp4
2 Tesis bölümlerinin kurallarına göre kullanımının anlatımı. Havuz güvertesi davranış kurallarının anlatımı. Suya giriş kıyafet ve kurallarının anlatımı. http://havuz.omu.edu.tr/
Syb 125 yüzme 2.docx
yüzme2.MP4
3 Suya girmeden önce kas ve eklemlerin hareket kabiliyetini arttırıcı, yüzmeye yönelik kara ısınma egzersizlerinin anlatımı ve uygulatılması. Syb 125 yüzme 3.docx
yüzme3.mp4
4 Ayak tahtasıyla tahtasız serbest tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme vuruş egzersizleri. Syb 125 yüzme 4.docx
5 Ayak tahtasıyla tahtasız serbest tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 5.docx
6 Ayak tahtasıyla tahtasız serbest tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 6.docx
7 Ayak tahtasıyla tahtasız sırtüstü tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 7.docx
8 Ayak tahtasıyla tahtasız sırtüstü tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 8.docx
9 Havuz kenarına tutunarak ve ayak tahtasıyla sırtüstü tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 9.docx
10 Ara sınav Ara sınav
11 Ayak tahtasıyla tahtasız kurbağalama tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 11.docx
12 Havuz kenarına tutunarak ve ayak tahtasıyla kurbağalama tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 12.docx
13 Ayak tahtasıyla tahtasız kurbağalama tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 13.docx
14 Ayak tahtasıyla tahtasız 3 tekniğe ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri Syb 125 yüzme 14.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
49 Performans 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 25 2 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
49 Performans 20 1 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2008120 Yüzme sporunun bilimsel temellerini kavrayabilme
2 2008121 Yüzme teknikleri ve uygulama becerisini kazanma
3 2008122 Temel yüzme eğitim basamaklamasını uygulayarak öğretebilme becerisi kazanma
4 2008123 Yüzme sporunda malzeme bilgisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1
3 3 4 2 1 2 4 4 3 5 4
4 4 2 2 2 1 2 1 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr