Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARZU YEKE ALTUN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kurtaral M. Adım Adım Step,Pres Basım Yayın,2003 Altay F., Bulca Y. Ritim Eğitimi ve Dans, Spor Yayımevi,Ankara, 2006 video ve CD ler. Lynne Brick (1996). Fitness Aerobics.Human Kinetics Fey,Judi.(2010). Dance Units for Middle School. Human Kinetics. John Bennett, Pamela Riemer.(2006) Rhythmic Activities and Dans. Human Kinetics

Dersin İçeriği

step aerobik ileri düzey adımlamalar power step, latin step, hıp-hop step, funk step, aero step uygulama çalışmaları, yüksek şiddetli temel aerobik hareketleri, platform üzerinde geçişler ve bağlantılar, çocuklar da ve yetişkinlerde step aerobik uygulamaları, yaşlılarda step aerobik, step board ile kuvvet çalışmaları ve uygulamalar, koreografi hazırlama ve doğru müzik seçimi yöntemleri konularını kapsamaktadır.

Dersin Amacı

öğrencilere, step aerobik hareket gruplarından oluşan bir koreografi hazırlayabilecek beceriyi kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 STEP-AEROBİK TANIMI ,TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ YERİ VE ÖNEMİ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 1.HAFTA STEP AEROBİK.docx
2 EGZERSİZ TÜRLERİ VE ŞEKİLLERİ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 2.HAFTA STEP AEROBİK.docx
3 STEP TEKNİĞİNİN FİZYOLOJİK VE BİYOMEKANİK ETKİLERİ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 3.HAFTA STEP AEROBİK.docx
4 STEP TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 4.HAFTA STEP AEROBİK.docx
5 STEP TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 5.HAFTA STEP AEROBİK.docx
6 QUİZ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 6.HAFTA STEP AEROBİK.docx
7 STEP TEKNİĞİNİN ÖĞRETİMİ VE KOREOGRAFİK ÇALIŞMALAR Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 7.HAFTA STEP AEROBİK.docx
8 STEP TEKNİĞİNİN ÖĞRETİMİ VE KOREOGRAFİK ÇALIŞMALAR Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 8.HAFTA STEP AEROBİK.docx
9 ARA SINAV 9.HAFTA STEP AEROBİK.docx
10 AEROBİK TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 10.HAFTA STEP AEROBİK.docx
11 AEROBİK TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 11.HAFTA STEP AEROBİK.docx
12 QUİZ Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 12.HAFTA STEP AEROBİK.docx
13 Müzik eşliğinde koreografi uygulamaları; Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 13.HAFTA STEP AEROBİK.docx
14 Müzik eşliğinde koreografi uygulamaları; öğrenci çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi 14.HAFTA STEP AEROBİK.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
49 Performans 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499364 Step Aerobik branşına özgü temel kavramları açıklar.
2 1499365 Step Aerobik branşına özgü temel ve ileri düzey teknikleri uygular.
3 1499366 Step Aerobik branşına özgü teknik hareketleri temel düzeyde öğretir.
4 1499367 Müziklerin melodik ve ritmik yapılarını analiz eder.
5 1499368 Platform üzerinde step aerobik hareket gruplarından oluşan bir koreografi hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr