Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Vedat ERİM *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Step to succes of table tennis, Lary Hodges.

Dersin İçeriği

Masa tenisi oyun kuralları, özel ısınmalar, özel eğitsel oyunlar, raket tutuşu, temel duruşlar, kayma adımları, topla oynama hareketleri, temel teknik vuruşları ( hücum ve savunma ), müsabaka yönetmeliği ve maç yapma.

Dersin Amacı

Masa tenisi branşına ilişkin oyun kurallarını ve müsabaka yönetmeliğini bilmek, temel teknik ve taktikleri belli bir seviyede uygulayabilmek ve müsabakalar düzenleyebilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Masa tenisinin tarihçesi, malzeme bilgisi, raket tutuşları, topa yatkınlık çalışmaları. 1. Hafta.pptx
Masa Tenisi 1. Hafta.mp4
2 Masa tenisi oyun kuralları, forhand düz servis ve fh. düz vuruşların öğrenilmesi. 2. Hafta.pptx
Masa Tenisi 2. Hafta.mp4
3 Masa tenisi oyun kuralları, backhand düz servis ve bh. düz vuruşların öğrenilmesi. 3. Hafta.pptx
3. hafta.mp4
4 Masa tenisi oyun kuralları, fh. ve bh. düz servis ve düz vuruşların pekiştirilmesi ve karşılıklı oynama. 4. Hafta.pptx
4. hafta.mp4
5 Masa tenisi oyun kuralları, fh. alttan kesik ( backspin ) servis ve bu servisin karşılama teknikleri . 5. Hafta.pptx
5. hafta.mp4
6 Masa tenisi oyun kuralları, fh. alttan kesik ( backspin ) servis ve bu servisin karşılama teknikleri . 6. Hafta.pptx
6. hafta.mp4
7 Ara sınav
8 Masa tenisi oyun kuralları, fh. ve bh. de düz vuruş ve alttan kesik vuruşlarla karşılıklı oynayabilme. 7. Hafta.pptx
8. hafta.mp4
9 Karşıdan gelen alttan kesik topları fh. ve bh. ile açarak oyuna girmeyi öğrenme. 8. Hafta.pptx
9. hafta.mp4
10 Müsabaka yönetmeliğini öğrenme, yandan falsolu ( side ) servis öğrenme 9. Hafta.pptx
10. hafta.mp4
11 Müsabaka yönetmeliği öğrenme, yan falsolu servis ve bu servislerin karşılanmasını öğrenme 10. Hafta.pptx
11. hafta.mp4
12 Tek maçlarının kural bilgisi, maç cetvellerinin incelenmesi, dizilişlerin öğrenilmesi , fh. ve bh.blok öğrenme. 11. Hafta.pptx
13 Fikstür yapımını, yüksek top (loop) atmayı öğrenme. 12. Hafta.pptx
14 Fikstür yapımını, çift maçlarının kural bilgisini öğrenme. 13. Hafta.pptx
15 Genel değerlendirme tekrar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 56 1 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 50 1 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2012311 Maç yapmayı öğrenebilme
2 2012310 Forhand ve backhand düz vuruşları öğrenebilme
3 2145474 masa tenisi oyununun genel karakteristik özelliklerini açıklar.
4 2145475 Masa tenisi oyununun tarihsel gelişimini açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 3 3
2 3 2 2 2 3 2
3 3 3 3 3 3 2
4 2 2 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr