Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üye. Gül ÇAVUŞOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. International Orienteering Federation (2007). Competition Rules Forİnternational Orienteering Federation (IOF) Foot Orienteering events. Finland. 2. Champion N. (2009). What is orienteering. Orienteering. 1st ed. New York: The Rosen Publishing Group Inc; p.4-6. 3. TOF (2018): Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarışma Talimatı, 15-16. 4. Karaca F (2008): Oryantiring Programlarının İlköğretim Programlarındaki Fonksiyonelliği. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Dersin İçeriği

Oryantiring, her türlü arazide yapılabilen, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırası ile en kısa zamanda bulmaya çalıştığı bir doğa sporudur. Öğrencilere oryantiring hakkında aşağıda verilen bilgiler öğretilecektir oryantiringin tarihçesi oryantiring çeşitleri harita ve pusula bilgisi kullanılan malzemeler arazi çalışmaları

Dersin Amacı

Bu dersin amacı: Düzenli Egzersiz Yapmayı Sağlar, Doğa ile olmayı sağlar, Yön Bulmayı Geliştirir, Kararverebilme ve Strateji Kurma Yetisini Geliştirir, Sosyalleşmeye katkı sağlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oryantiring nedir? Tarihçesi, Çeşitleri, Kimler yapabilir, Takım Derecelendirme, Kullanılan Malzemeler, Kurallar Ölçek ve Harita (Münhaniler) Tanıtılması Teorik Orientiring 1. hafta.ppt
oryantiring 1. hafta.MP4
2 Oryantiring Haritası (renkler) ve pusula kullanımı Teorik Orientiring 2. hafta.ppt
3 Kapalı Alan Çalışmaları (Yön Bulma, Kazık, Şerit Takibi, Parkur, Salon içi uygulamaları) Teorik oryantiring 3. hafta.ppt
4 Açık Alan Çalışmaları (Harita ve Pusula Kullanımı, Hat takibi, İğne parkur, Kontrol Tanımları) Uygulama
5 Açık Alan Çalışmaları (Yıldız ve Kelebek Parkur) Uygulama
6 Açık Alan Çalışmaları (Pencere ve Süt Tarlası) Uygulama
7 Sürat ve Uzun Parkur Uygulama
8 Sürat ve Uzun Parkur Bingo Oryantiringi Uygulama
9 Ara sınav Teorik/Uygulama
10 Labirent Oryantiringi Uygulama
11 Karışık Parkur Uygulama
12 Karışık Parkur Uygulama
13 Karışık Parkur Uygulama
14 Karışık Parkur Uygulama
15 Dönem sonu sınavı Uygulama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 4 40 1
2 Final Sınavı 1 50 1
37 Gözlem 5 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
16 Alan Gezisi 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 13 1 13
49 Performans 15 2 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2021103 Düzenli Egzersiz Yapmayı Sağlar,
2 2021104 Doğa ile olmayı sağlar,
3 2021105 Yön Bulmayı Geliştirir,
4 2021106 Karar verebilme ve strateji kurma yetisini geliştirir,
5 2021107 Sosyalleşmeye katkı sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr