Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Okan, i, Eğitsel Oyunlarla Futbol, Spor yayınevi ve kitap evi, Ankara, 2011 Barth, K, Zempel, U, Çeviri, Bağırgan, T, Futbol Öğreniyorum, Spor yayınevi ve kitap evi, Ankara, 2009 Aksoy, F, Futbol Alt Yapıda Saha İçi Uygulamaları, Erol Ofset, Samsun, 2008

Dersin İçeriği

Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.

Dersin Amacı

Öğrenciler bu derste. Futbolun tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. Futbol oyun kuralları çerçevesinde uygulamalara katılır, temel teknik ve taktik becerileri gelişir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanım, Tarihçe, Temel Duruş
2 Topla Bütünlük, Top sektirmeler
3 Top Sürme, Aldatmalar
4 Ayak içi pas tekniği, ve kontrol
5 Ayak iç üst vuruş tekniği
6 Üst vuruş tekniği
7 Dış vuruş tekniği
8 Ara Sınav
9 Kafa vuruş tekniği
10 Top kontrolleri
11 Oyun kuralları
12 Eğitsel oyun ( maç )
13 Eğitsel oyun ( maç )
14 Eğitsel oyun ( maç )
15 Eğitsel oyun ( maç )

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 5 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2016319 Futbolun tanımı, tarihçesini ve temel teknik becerilerini yapar.
2 2016320 Temel teknik ve taktik ilkeleri oyun içerisinde uygular.
3 2016321 Futbol oyun kuralları hakkında bilgi sahibi olur.
4 2144983 Futbolda temel teknik beceri öğretimini sağlayacak gerekli bilgi donanıma sahip olma ve bunu yeni ders ortamlarında tasarlayabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4
2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3
3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr