Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜL ÇAVUŞOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Kurthan Fişek. Türkiye’de ve Dünyada Spor Yönetimi, 1998, Ankara. 2-Voltmer E.F. and Esslinger A.A. The Organization and Administration of Physical education, 1967, Newyork. 3-Tortop N, İsbir E.G. Yönetim Bilimi, 1983, Ankara. 4- Doğar, Y. Spor Yönetimi, 1997,Malatya

Dersin İçeriği

Yönetim kavramı ve önemi, Spor yönetimi kavramı, amacı, unsurları, Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi, Türk spor yönetiminin mevcut durumu, sorunları ve öneriler, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde spor yönetimi,Spor Politikası,Spor Mevzuatı

Dersin Amacı

Eldeki kaynakların (İnsan gücü, para, zaman, malzeme, sevk ve idare gibi) en verimli biçimde kullanılma usullerini bulmaktır. Okullar, toplum hizmet veren kuruluş merkezleri, spor ve egzersiz merkezleri ya da spor kulüpleri gibi organizasyonların izleyeceği yolu iyi planlayabilmeyi, önlerine koydukları hedeflere ulaşabilmelerini, yöneticilerin işlerini iyi tasarlayabilmelerini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor yönetimi ve spor yöneticisi ile ilgili tanım ve kavramlar spor yönetimi 1. hafta.mp4
SPOR YÖNETİMİ 1. HAFTA.pptx
2 Türkiye'de sporun yönetimine ilişkin uygulamalar. spor yönetimi 2. hafta.mp4
SPOR YÖNETİMİ 2. HAFTA.pptx
3 Spor yönetimin de çalışma alanları. spor yönetimi 3. hafta.mp4
SPOR YÖNETİMİ 3. HAFTA.pptx
4 Türk sporunda teşkilatlanma. Tarihsel gelişim. SPOR YÖNETİMİ 4. HAFTA.pptx
spor yönetimi 4. hafta.mp4
5 Türk sporunu meydana getiren kamu-özel kurum ve kuruluşlara genel bakış. SPOR YÖNETİMİ 5. HAFTA.pptx
spor yönetimi 5. hafta.mp4
6 Spor yöneticisinin tanımı ve nitelikleri (Tartışma) SPOR YÖNETİMİ 6. HAFTA.pptx
spor yönetimi 6. hafta.mp4
7 Türkiye de sporun yaygınlaştırılması kapsamında çağdaş spor yöneticilerinin rolü ve önemi. SPOR YÖNETİMİ 7. HAFTA.pptx
spor yönetimi 7. hafta.mp4
8 Spor mevzuatı açısından Türk spor yönetimi. spor yönetimi 8. hafta.mp4
SPOR YÖNETİMİ 8. HAFTA VİZE ARASINAV.pptx
9 Ara sınav SPOR YÖNETİMİ 9. HAFTA.pptx
10 Türkiye' de spor tesislerinin mevcut durumu ve planlanması. SPOR YÖNETİMİ 10. HAFTA.pptx
spor yönetimi 10 .hafta.mp4
11 Sporda sosyal güvenlik ve uygulamalar. SPOR YÖNETİMİ 11. HAFTA.pptx
spor yönetimi 11.hafta.mp4
12 Spor Yönetiminde güncel gelişmelerin değerlendirilmesi SPOR YÖNETİMİ 12. HAFTA.pptx
spor yönetimi 12. hafta.mp4
13 Türk Spor Yönetiminde güncel sorunlar ve çözüm öneriler spor yönetimi 13. hafta.mp4
SPOR YÖNETİMİ 13. HAFTA.pptx
14 Türk Spor Yönetiminde güncel sorunlar ve çözüm öneriler spor yönetimi 14.hafta.mp4
SPOR YÖNETİMİ 14. HAFTA.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2012196 Yönetim ve spor yönetiminin kavramları ve kuramlarını inceleyebilme
2 2012197 Çağdaş spor yönetiminin özelliklerini ve unsurlarını öğrenme
3 2012198 Beden eğitimi öğretmenleri ile ortak çalışmalar yapabilme
4 2012199 Beden eğitimi ve sporda ulaşılmak istenen amaçlar ile organizasyonlar arasında ilişkileri sağlayabilme
5 2012200 Okul içi ve dışı organizasyonlar hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr