Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Tülin ATAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kitap: Vladimir Issurin (2008), “Principles and Basics of Advanced Athletic Training”, published by UAC, Michigan USA, Yardımcı Kitaplar: Tudor O. Bompa (2007), “Antrenman Kuramı ve Yöntemi-Dönemleme”, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara Sedat Muratlı, Gülşah Şahin, Osman Kalyoncu (2005), “Antrenman ve Müsabaka”, Yaylım Yayıncılık, İstanbul

Dersin İçeriği

Antrenmanın tanımı, amaçları, planlama ilkeleri, çeşitleri ve süperkompenzasyon kuramı. Sporda enerji metabolizmaları, yüklenme yöntemleri, temel biyomotor yetiler ve birbirleriyle ilişkileri. Sürat, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri. Koordinatif yetiler, yükselti antrenmanları, sürantrenman, olimpik ve yıllık antrenman planlamasının temelleri.

Dersin Amacı

Antrenman bilimi ile ilgili temel kavramları, tanımları, ilkeleri ve amaçları ve biomotor yetilere ilişkin temel bilgileri kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antrenmanın tanımı ve amaçları, Antrenmanın planlama ilkeleri 1. Hafta.docx
2 Süperkompenzasyon kuramı, detraining 2. Hafta.docx
3 Antrenmanın ilkeleri ve amaçları 3. Hafta.docx
4 Antrenmanın ilkeleri ve amaçları 4. Hafta.docx
5 Antrenmanın ilkeleri ve amaçları 5. Hafta.docx
6 Temel biyomotor yetiler ve birbirleriyle ilişkileri, 6. Hafta.docx
7 Kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri, 7. Haftaa.docx
8 Kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri, 8. Haftaa.docx
9 Arasınav 9. Hafta.docx
10 Kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri 10. Haftaa.docx
11 Dayanıklılık antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri 11. Hafta.docx
12 Dayanıklılık antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri 12. Hafta.docx
13 Sürat antrenmanları 13. Hafta.docx
14 Sürat antrenmanların temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri 14. Hafta.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 24 24
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 9 3 27
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515151 Antrenman Bilimine ilişkin temel kavramları açıklayabilme
2 1515152 Antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisini kurabilme
3 1515153 Antrenmanda yüklenme yöntemleri ile enerji metabolizmaları arasında ilişkiler kurabilme
4 1515154 Antrenman hedeflerine yönelik doğru yüklenme yöntemini belirleyebilme
5 1515155 Temel biyomotor özellikler hakkında bilgi sahibi olabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5
2 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4
3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3
4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4
5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr