Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): ÖĞR. GÖR. Kazım BIYIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yetim, A, Yönetim ve Spor, Gazi kitabevi, Ankara-2019 Ekinci, G, İMAMOĞLU, A. F, Spor İşletmeciliği., Nobel Yayınevi., Ankara 2002 Karaküçük, S, Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme, Bağırgan Yayınevi, Ankara-1999 Konuyla ilgili her türlü bilimsel çalışma ve yayınlar.

Dersin İçeriği

Spor pazarının gelişimi, Milli ekonomi ve spor, Sporun ekonomik önemi, Spor talebi, Ticari,kamu ve gönüllü sektörlerin spor arzı kararları, Ürün ve maliyet, spor hizmetlerinin fiyatlandırılması, Spor ürününün maliyet – fayda analizi.

Dersin Amacı

Spor hizmetlerindeki yöneticilere ekonominin tanıtımını sağlamak. Onları spor yönetimi ve endüstrisi konusuna anlam kazandıran ekonomik kurallarla ilgili olarak bilgilendirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanımı, amacı, genel bilgileri literatür tanıtımı SYB 232 SPOR EKONOMİSİ 1 HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/216388
SPOR EKONOMİSİ 1. HAFTA.pptx
2 Spor nedir? Tanımı diğer alanlar ile ilişkisi SYB 232 SPOR EKONOMİSİ 2.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/219411
SPOR EKONOMİSİ 2. HAFTA.pptx
3 Ekonomi nedir? Tanımları ve ekonomi biliminin nitelikleri SYB 232 SPOR EKONOMİSİ 3. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223894
SPOR EKONOMİSİ 3. HAFTA.pptx
4 Kayıt dışı ve kayıt içi ekonomi nedir? Ekonomiye genel bakış. SYB 232 SPOR EKONOMİSİ 4.HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223917
SPOR EKONOMİSİ 4. HAFTA.pptx
5 Sporun ekonomik boyutu SPOR EKONOMİSİ 5. HAFTA.pptx
SYB SPOR EKONOMİSİ 5.HAFTA A SENCRON.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223934
6 Spor ekonomisi ve unsurları SPOR EKONOMİSİ 6. HAFTA.pptx
SYB 232 SPOR EKONOMİSİ 6. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223952
7 Spor ekonomisinin boyutları SPOR EKONOMİSİ 7. HAFTA.pptx
SYB 232 SPOR EKONOMİSİ 7.HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223957
8 Spor endüstrisinin bir ekonomi olarak büyümesi ve gelişmesini etkileyen faktörler. SPOR EKONOMİSİ 8. HAFTA.pptx
SYB 232 SPOR EKONOMİSİ 8. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240612
9 Ara Sınav SPOR EKONOMİSİ 9. HAFTA.pptx
SYB 232 SPOR EKONOMİSİ 9. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240614
10 Spor Endüstrisinde talep ve arz SYB 232 SPOR EKONOMİSİ 10. HAFTA ASENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240911
SPOR EKONOMİSİ 10. HAFTA.pptx
11 Tüketici davranışları teorisi SYB 232 SPOR EKONOMİSİ 11. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240913
SPOR EKONOMİSİ 11. HAFTA.pptx
12 Spor endüstrisi ve piyasalar SYB 232 SPOR EKONOMİSİ 12. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240916
SPOR EKONOMİSİ 12. HAFTA.pptx
13 Tam rakabet SYB 232 SPOR EKONOMİSİ 13. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240918
SPOR EKONOMİSİ 13. HAFTA.pptx
14 Spor ekonomisinde emek piyasası spor endüstrisinin ekonomik etkileri SYB 232 SPOR EKONOMİSİ 14. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240920
SPOR EKONOMİSİ 14. HAFTA.pptx
15 Genel Tekrar SYB 232 SPOR EKONOMİSİ 15. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240922
SPOR EKONOMİSİ 15. HAFTA.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 2 1 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2018645 İktisadi düşünce içinde spor, toplumsal arz ve talebi ile ilgili genel özellikleri öğrenir.
2 2018646 Sporda tüketim ve yatırım kavramlarını öğrenir.
3 2018647 Spor yönetimlerinin ekonomik ve sosyal gelişmeye katkısını öğrenir.
4 2144988 Pazarlama ve reklamın spor ekonomisi üzerindeki etkisini ve sporun ticaretleştirilmesini anlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 4 4 4 3 5 3
2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4
3 4 3 3 4 5 3 5 4 4 3
4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr