Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Egemen ERMİŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uçan tüytop, Refail Cümşütoğlu Mehmedov, Rasim Kale Her yönüyle Badminton İrfan Gülmez.

Dersin İçeriği

Oyun kuralları, oyun sahası, badmintonda temel hareketler, vuruş teknikleri (ön kort, orta kort, arka kort), ayak teknikleri, yarışma organizasyonları

Dersin Amacı

Öğrenciler, badminton branşına ilişkin genel kuramsal bilgiye sahip olacak, temel teknik ve taktik kavramların uygun kullanımı hakkında gözlemsel ve uygulama becerisi edinmiş olacaklardır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Badmintonun kısa tarihçesi.Badminton malzemelerinin ve sahasının tanıtımı,raket tutuşu tekniği ve duvar çalışması https://www.loom.com/share/28a8c79be1c6493ba5ffa9231bb91411
1.hafta (1).docx
2 Servis tekniğinin praktis edilmesi https://www.loom.com/share/575778ae9fdf491fa185bc997ca988c9
2.hafta (1).docx
3 Clear(uzun ve yüksek vuruş)tekniğinin uygulanışı https://www.loom.com/share/2b50e8c73f0140e899566b4946421fea?sharedAppSource=pers
3.hafta (1).docx
4 Clear drop ve Back hand clear tekniğinin çalışılması https://www.loom.com/share/83ca378969d44f0daad4e19fec2d875c
4.hafta (1).docx
5 QUIZ ve Smaç tekniğinin çalışılması https://www.loom.com/share/bcfcb652429149a2bebbe2b4cb2733c0
5.hafta (1).docx
6 Drive tekniğinin çalışılması https://www.loom.com/share/bb842ed0f4a840778f52168ab439ce26
6.hafta (1).docx
7 Drop tekniğinin uygulanması https://www.loom.com/share/69c28babceea42ce9f85521be8b19dce
7.hafta (1).docx
8 Ayak çalışmaları https://www.loom.com/share/bb0642e18b824ddaa0ca9b39fdf9ab6c
8.hafta (1).docx
9 ARASINAV https://www.loom.com/share/b6a528a9235848d99e34bca88ca6116b
9.hafta (1).docx
10 File önü vuruşlar https://www.loom.com/share/cf1ca6c6b57247e29e9b843d9442706e
10.hafta (1).docx
11 QUIZ ve Tekler taktik çalışması 11.hafta (1).docx
12 Çiftler taktik çalışması 12.hafta (1).docx
13 Tekler turnuvası 13.hafta (1).docx
14 Çiftler Turnuvası 14.hafta (1).docx
15 FİNAL SINAVI 15.hafta (1).docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 5 2 10
5 Derse Katılım 12 5 60
12 Takım/Grup Çalışması 5 3 15
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
54 Ev Ödevi 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514342 Oyun kurallarına hakim olur
2 1514343 Oyun sahası hakkında bilgi sahibi olur
3 1514344 Teknikler hakkında bilgi ve beceriye sahip olur
4 1514345 Organizasyon yapma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 5 5 5
2 5 5 5 5 5 3 5 3 5
3 5 5 5 5 5 5 4 4 5
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr