Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Ögr. Gör. Nurullah Öğreten *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yuri Şahmuradov, “Serbest Güreş” 2. Oktay O, “ Sporda Güç Geliştirme” Ankara-1989. 3. Türkiye Güreş Federasyonu “Güreş El Kitabı” Ankara.1998. 4. Özer Dilara, S, Kamil Özer. " Çocuklarda Motor Gelişim" Antalya. 1998. 4. Arslan C. "Güreşçinin Rehberi" Güreş ve Metodik bilgiler. İzmir- 1984. 5. Arslan R. "Okullarda ve Kulüplerde Serbest Güreş Araştırmaları". Ankara-l 977. 6. Tamer K. Kutlu M. Karakuş S., Karakaş A., Taşkıran C., Sancaklı H., ‘Yıldız ve Genç., Güreşçiler için Antrenman Programlarının Hazırlanması’, İstanbul- 1993. 7. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı. ‘Bülten’ Aralık-1997, Şubat-1998, Mart, 1988, Nisan 8. Ali Gümüş, “ 5. Dakikalık Güreşte Teknik ve Taktik” 1988.

Dersin İçeriği

Tanımı, tarihi gelişimi, serbest ve grekoromen stillerde temel duruş, tutuş, teknik, taktik ve kurallar. Güreş ile ilgili temel taktik ve teknik uygulama ve teorilerinin verilmesi.

Dersin Amacı

Güreşle ilgili teorik bilgilerin öğrenimini sağlamak, temel tekniklerin uygulamalarını yaptırmak,

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güreş Tarihi ve Kuralları 1. Hafta.pptx
2 Elverişli duruş ve tutuş uygulamaları 2. Hafta.pptx
3 Uygulamalı ısınma ve toparlanma uygulamaları 3. Hafta.pptx
4 Genel ve özel Kuvvet çalışmalarını 4. Hafta.pptx
5 Uygun beslenme, sağlık kontrolleri bilgilendirmeleri 5. Hafta.pptx
6 Temel güreş teknik uygulamaları 6. Hafta.pptx
7 Dalmalar teknikleri 7. Hafta.pptx
8 Değerlendirme
9 Atmalar teknikleri 9. Hafta.pptx
10 Yer teknikleri 10. Hafta.pptx
11 Dalmalar-Savunma 11. Hafta.pptx
12 Dalmalar-kontratakları 12. Hafta.pptx
13 Ayaktaki yapılan teknikler 13. Hafta.pptx
14 Ayaktaki yapılan tekniklere karşı savunma ve kontratakları 14. Hafta.pptx
15 Yerde ve ayakta yapılan yapılan karma teknikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2012026 Güreşin Tarihi gelişimini bilir, Geleneksel ve uluslararası güreş türlerini açıklayabilir.
2 2012025 Güreşte ısınma, beslenme ve dinlenmenin önemini açıklayabilir.
3 2012027 Temel duruş ve tutuş tekniklerini uygulayabilir.
4 2012028 Temel tekniklere karşı savunma ve kontra teknikler yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5
2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5
3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4
4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr