Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Görv:FULYA CENGİZHAN ERTAN, Doç.Dr. Tülin ATAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bengü M. Adam Voleybol, Adam yayıncılık, 1983 TVF Voleybol Resmi oyun Kuralları, Sim matbaacılık, Ankara, 2001 Tiryaki SE. Yeni Başlayanlar için Voleybol, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1999 Özsu N. Oyunlarla Spor Eğitimi, Dumat Ofset, Mersin, 2008 Aracı H. Voleybol, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 Onay C. Branşlara Göre Eğitsel Oyunlar, Özbiçer Basım Evi, Mersin, 2008 Barth K, Heuchert R. (Çev Editörü: D Mirzeoğlu) Voleybol Öğreniyorum, Spor yayınevi, Ankara, 2009

Dersin İçeriği

Voleybol oyun kuralları, voleybola özgü ısınma, voleybola özgü eğitsel oyunlar, voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları, temel teknikler (parmak pas - manşet pas -; alttan servis ve tenis servis -çapraz ve paralel alana; smaç – servis karşılama, smaç karşılama). Takım oluşumu, savunma ve hücum sistemleri, oyun bilgisi, temel ve gelişim antrenmanları

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere; temel oyun kurallarını kavratmak, voleybola yeni başlayan sporculara yönelik topa alışma çalışmaları ve temel teknikleri (parmak pas, manşet pas, servis, servis karşılama smaç, smac karşılama, blok ve karşılama) öğretmek, voleybolda minik, yıldız ve genç kategorisindeki sporculara yönelik takım oluşturma, savunma ve hücum sistemi kurma, oyun bilgisine sahip olma ile temel ve gelişim antrenmanlarının özelliklerini öğretmek ve uygulatabilmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Voleybola özgü genel ve özel ısınma şekilleri, voleybola özgü eğitsel oyunlar Parmak pas teknik analizinin anlatımı Topsuz olarak öğrencilere uygulatılması varsa hataların düzeltilmesi Topla parmak pas tekniğinin birleştirilmesi, uygulatılması varsa hataların düzeltilmesi avys385 voleybol 1.hafta.pptx
avys voleybol 1.hafta.pptx
WhatsApp Video-1 (1).mp4
WhatsApp Video-2.mp4
WhatsApp Video-3.mp4
WhatsApp Video-4.mp4
WhatsApp Video-5.mp4
WhatsApp Video-6.mp4
2 Voleybol topuna alışma egzersizleri, temel duruşlar ve kayma adımları Parmak pası geliştirici teknik drillerin uygulatılması Sabit ve hareketli drillerin uygulatılması Geriye, sıçrayarak, yandan parmak pasın basamaklı öğretimi Eşli (Tekli,ikili,üçlü) hareketli drillerin uygulatılması WhatsApp Video-8.mp4
WhatsApp Video-9.mp4
WhatsApp Video-10.mp4
voleybol 8.video.mp4
avys 385 voleybol 2.hafta.pptx
avys voleybol 2.hafta.pptx
WhatsApp Video-7.mp4
3 Parmak pasın basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle gerçekleştirilen çalışmalar, duvar çalışmaları ve filede driller Parmak pası pekiştirici teknik drillerin uygulatılması Sabit ve hareketli drillerin uygulatılması Parmak pas maçı WhatsApp Video-11.mp4
WhatsApp Video-12 (1).mp4
WhatsApp Video-13.mp4
WhatsApp Video-14.mp4
WhatsApp Video-15.mp4
WhatsApp Video-16.mp4
WhatsApp Video-17.mp4
avys voleybol 3.hafta.pptx
4 Manşet pas teknik analizinin anlatımı Topsuz olarak öğrencilere uygulatılması varsa hataların düzeltilmesi Topla manşet pas tekniğinin birleştirilmesi, uygulatılması varsa hataların düzeltilmesi Maç Manşet pas1.MP4
Manşet pas2.MP4
Manşet pas3.MP4
Manşet pas4.MP4
manşet pas5.MP4
avys voleybol 4.hafta.pptx
5 Manşet pası geliştirici teknik drillerin uygulatılması Manşet pasa yönelik sabit ve hareketli drillerin uygulatılması Eşli (Tekli,ikili,üçlü) hareketli drillerin uygulatılması Sahada belirlenmiş bölgelere manşet pas aktarımı maç Quiz avys voleybol 5.hafta.pptx
Manşet pas6.MP4
Manşet pas7.MP4
Manşetpas8.MP4
Manşetpas9.MP4
Manşet pas10.MP4
Manşetpas11.MP4
6 Manşet pası pekiştirici teknik drillerin uygulatılması Sabit ve hareketli drillerin uygulatılması Oyun içi manşet pas (öne-yana-sıçrayarak geriye)öğretimi,file önü,üstü,manşet pas uygulatılması avys voleybol 6.hafta.pptx
Manşet pas12.MP4
Manşet pas12.MP4
Manşet pas14.MP4
Manşetpas15.MP4
Manşetpas16.MP4
Manşetpas17.MP4
Manşetpas18.MP4
7 Alttan servisin–paralel ve çapraz alana- basamaklı öğretimi; topsuz vücut pozisyonu, topa vuruş şeklinin gösterilmesi, topla tek kişiyle duvar çalışmaları örnekleri ve iki kişiyle filede driller. avys voleybol 7.hafta.pptx
video 1.mp4
video 2.mp4
video 3.mp4
video 4.mp4
video 5.mp4
video 7.mp4
8 File üstü altdan servis tekniğinin uygulatılması Belirlenmiş bölgelere servis çalışmaları Maç avys voleybol 8.hafta.pptx
video 8.mp4
video 9.mp4
video 9.mp4
9 Ara Sınav avys voleybol 9.hafta.pptx
10 Üstden servis tekniğinin öğretilmesi,geliştirilmesi,pekiştirilmesi için drillerin uygulatılması Oyun içi bölgelerinin öğretimi Müsabaka içi oyun drillerinin gösterilmesi Quiz avys voleybol 10.hafta.pptx
video 10.mp4
video 10.mp4
video 11.mp4
video 13.mp4
video 12.mp4
11 Smaç tekniğinin teknik analizinin anlatımı Topsuz smaç adımlamasının öğretimi Üç adım iki adım tek adım topsuz sıçrama drilleri avys voleybol 11.hafta.pptx
SMAÇ1.MP4
SMAÇ2.MP4
SMAÇ3.MP4
SMAÇ4.MP4
12 Smaç tekniğinin (topla) geliştirilmesi,pekiştirilmesine yönelik driller Oyun içi atılan pasın smaç vuruşla birleştirilmesine yönelik driller Maç avys voleybol 12.hafta.pptx
SMAÇ4.MP4
SMAÇ5.MP4
SMAÇ6.MP4
SMAÇ7.MP4
SMAÇ8.MP4
13 Öğrencilerin atılan servisi parmak yada manşet pasla karşılaması Atılan topların pasör bölgesine manşet pasla aktarılması Atılan pasların smaç vuruşla rakip sahaya aktarılması uygulatılır. Öğrenilen tekniklerin uygulandığı turnuvalı maç SMAÇ10.MP4
SMAÇ11.MP4
SMAÇ12.MP4
avys voleybol 13.hafta.pptx
SMSÇ9.MP4
SMSÇ9.MP4
14 Müsabaka SMAÇ13.MP4
avys voleybol 14.hafta.pptx
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2146052 Temel oyun kurallarını kavratmak, voleybola yeni başlayan sporculara yönelik topa alışma çalışmaları ve temel teknikleri kavratabilme
2 2146053 Parmak pas, manşet pas, servis, smaç, blok tekniklerini öğrencilere kavratabilmek.
3 2146054 Savunma ve hücum sistemlerini kavratabilmek
4 2146051 Temel ve gelişim antrenmanlarının özelliklerini kavratabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1
2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1
3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1
4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr