Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Nurullah Öğreten *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çocuklarda Motor Gelişim. M. Kamil Özer , Dilara Sevimay Özer. Nobel Yayın Dağıtım. 9. Baskı. 2016. Motor Gelişimi Anlamak. Dilara Sevimay Özer, Abdurrahman Aktop. Nobel Akademik Yayıncılık. 2017. Human Motor Development. V. Gregory Payne, Larry D. Isaacs. Routledge. 2012. İnsan ve Davranışı. Doğan Cüceloğlu. Remzi Kitabevi, 2015.

Dersin İçeriği

Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kurumsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.

Dersin Amacı

Psikomotor gelişimde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemleri, gelişimin modelleri, motor gelişim ve ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler, çocuklarda fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenek, benlik kavramı konusunda bilgi kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders konularının açıklanması, Ders sunuş ve değerlendirme şekli, Gelişim ve büyüme, dönemleri, psikomotor gelişim devre ve dönemleriyle ilgili genel bilgiler anlatılacaktır. 1. Hafta Sunumu.pptx
1. Hafta Videosu.mp4
Sunu 1.pptx
2 Gelişim ve Büyüme İle İlgili Temel Kavramlar. 2. Hafta Videosu.mp4
Sunu 2.pptx
3 Gelişim İlkeleri ve Gelişimi etkileyen Faktörleri. 3. Hafta Videosu.mp4
Sunu 3.pptx
4 Gelişim Modelleri-Dönemleri – I. 4. Hafta Videosu.mp4
Sunu 4.pptx
5 Gelişim Modelleri-Dönemler - II. 5. Hafta Videosu.mp4
Sunu 5.pptx
6 Doğum Öncesi ve Sonra Fiziksel Büyüme ve Gelişme 6. Hafta Videosu.mp4
Sunu 6.pptx
7 Psikomotor Gelişim 7. Hafta Videosu.mp4
Sunu 7.pptx
8 Değerlendirme 8.Hafta Videosu.mp4
Sunu 8.pptx
9 Psikomotor Gelişim Devreleri-Dönemleri – I. Sunu 9.pptx
10 Psikomotor Gelişim Devreleri-Dönemleri – II. 10. Hafta Videosu.mp4
Sunu 10.pptx
11 Fiziksel uygunluk ve algısal morot yetenekler Sunu 11.pptx
11. Hafta Videosu.mp4
12 Çoçuklarda Fiziksel ve Motor Özellikler Sunu 12.pptx
12. Hafta Videosu.mp4
13 Algısal motor gelişimin unsurları, 13. Hafta Videosu.mp4
Sunu 13.pptx
14 Algısal Motor Gelişim Unsurları. Sunu 14.pptx
15 Final Sunu 15.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2015077 Genel gelişim ilkelerini kavrayabilme
2 2015076 Çocuk gelişim modellerini öğrenebilme ve ayırt edebilme
3 2015075 Gelişim kuramcılarını tanıma ve kuramlarını kavrayabilme
4 2015078 Motor gelişimin ilkelerini ve bunları etkileyen faktörleri tanıyabilme
5 2015079 Hareket dönemlerini ve bu dönemlere uygun davranışları kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4
2 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5
3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4
4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4
5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr