Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Nurullah Öğreten *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çocuklarda Motor Gelişim. M. Kamil Özer , Dilara Sevimay Özer. Nobel Yayın Dağıtım. 9. Baskı. 2016. Motor Gelişimi Anlamak. Dilara Sevimay Özer, Abdurrahman Aktop. Nobel Akademik Yayıncılık. 2017. Human Motor Development. V. Gregory Payne, Larry D. Isaacs. Routledge. 2012. İnsan ve Davranışı. Doğan Cüceloğlu. Remzi Kitabevi, 2015.

Dersin İçeriği

Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kurumsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.

Dersin Amacı

Psikomotor gelişimde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemleri, gelişimin modelleri, motor gelişim ve ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler, çocuklarda fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenek, benlik kavramı konusunda bilgi kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders konularının açıklanması, Ders sunuş ve değerlendirme şekli, Gelişim ve büyüme, dönemleri, psikomotor gelişim devre ve dönemleriyle ilgili genel bilgiler anlatılacaktır. Sunu 1.pptx
2 Gelişim ve Büyüme İle İlgili Temel Kavramlar. Sunu 2.pptx
3 Gelişim İlkeleri ve Gelişimi etkileyen Faktörleri. Sunu 3.pptx
4 Gelişim Modelleri-Dönemleri – I. Sunu 4.pptx
5 Gelişim Modelleri-Dönemler - II. Sunu 5.pptx
6 Doğum Öncesi ve Sonra Fiziksel Büyüme ve Gelişme Sunu 6.pptx
7 Psikomotor Gelişim Sunu 7.pptx
8 Değerlendirme Sunu 8.pptx
9 Psikomotor Gelişim Devreleri-Dönemleri – I. Sunu 9.pptx
10 Psikomotor Gelişim Devreleri-Dönemleri – II. Sunu 10.pptx
11 Fiziksel uygunluk ve algısal morot yetenekler Sunu 11.pptx
12 Çoçuklarda Fiziksel ve Motor Özellikler Sunu 12.pptx
13 Algısal motor gelişimin unsurları, Sunu 13.pptx
14 Algısal Motor Gelişim Unsurları. Sunu 14.pptx
15 Final Sunu 15.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503538 Genel gelişim ilkelerini kavrayabilme
2 1503537 Çocuk gelişim modellerini öğrenebilme ve ayırt edebilme
3 1503536 Gelişim kuramcılarını tanıma ve kuramlarını kavrayabilme
4 1503539 Motor gelişimin ilkelerini ve bunları etkileyen faktörleri tanıyabilme
5 1503540 Hareket dönemlerini ve bu dönemlere uygun davranışları kavrayabilme
6 1503541 Çocukların fiziksel uygunluk durumlarını ve algısal motor yeteneklerinin farkına varabilme
7 1503542 Psikomotor öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4
2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4
3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 5 4 4 3 4 4 3
4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2
5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4
6 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4
7 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr