Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Kazım BIYIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karaküçük, S.; Rekreasyon “Boş Zamanları Değerlendirme”, 5. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005. Lafarge, P.; Tembellik Hakkı, 5. Baskı, (Çev. V. Günyol), Telos Yayınları, İstanbul, 1993. O’Sullivan, E.L.; Marketing for Parks, Recreation and Leisure, Venture Publishing INC, State College, P.A. 1991.Tezcan, M.; Sosyolojik Açıdan Boş Zamanların Değerlendirilmesi, A.ü. Yayını, Ankara, 1

Dersin İçeriği

Rekreasyonun spor ve turizm ile ilişkisi, otellerin spa merkezlerinin işletmeciliği.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; rekreasyon alanında turizm ve sporun öneminin yönetimsel anlamda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders Tanımı ve rekreasyon hakkında literatür. REKREASYON 1.HAFTA.pptx
SYB 437 REKREASYON 1.HAFTA VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/122175
2 Zaman ve zaman kullanım kavramları, REKREASYON 2.HAFTA.pptx
SYB 437 REKREASYON 2. HAFTA VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/125624
3 Boş zaman hakkı, boş zamanın temel fonksiyonları https://avys.omu.edu.tr/video/2/133887
REKREASYON 3.HAFTA.pptx
SYB 437 REKREASYON 3. HAFTA A SENCRON VİDEO.mp4
4 Rekreasyon tanımı, özellikleri,rekreasyonun sınıflandırılması ve etkinlik alanları. REKREASYON 4.HAFTA.pptx
SYB 437 REKREASYON 4. HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/138601
5 Genel anlamda rekreasyon rekreasyonun amaçları rekreasyon ihtiyacı ve karşılanması. SYB 437 REKREASYON 5. HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/142347
REKREASYON 5.HAFTA.pptx
6 Rekreatif aktivitelere olan ihtiyaç rekreasyonun özellikleri ve sınıflandırılması REKREASYON 6.HAFTA.pptx
SYB 437 REKREASYON 6. HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/145860
7 Sosyolojik açıdan rekreasyonun sınıflandırılması. Rekreasyonu destekleyen sosyo-ekonomik faktörler. SYB 437 REKREASYON 7.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/153143
REKREASYON 7.HAFTA.pptx
8 Ara Sınav SYB 437 REKREASYON 8 HAFTA A SENCRON VİDEO.mp4
REKREASYON 8.HAFTA.pptx
https://avys.omu.edu.tr/video/2/165951
9 Rekreasyon Eğitim genel eğitim benzerlikleri ve farkları, rekreasyon ve beden eğitimi REKREASYON 9.HAFTA.pptx
SYB 437 REKREASYON 9.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/175810
10 Rekreasyon yönetimi rekreasyonel planlama ve programlama SYB 437 REKREASYON 10.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/179312
REKREASYON 10.HAFTA.pptx
11 Rekreasyonun çeşitli alanlarla ilişkisi Turizm rekreasyon ve turizm ilişkisi REKREASYON 11.HAFTA.pptx
SYB437 REKREASYON 11.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/184816
12 Rekreasyon ve Çevre ilişkisi, rekreasyon ve ekonomi REKREASYON 12.HAFTA.pptx
SYB 437 REKREASYON 12. HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/189406
13 Rekreasyon spor ve rekreasyon oyun ilişkisi SYB437 REKREASYON 13.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/195185
REKREASYON 13.HAFTA.pptx
14 Rekreasyon etkinliklerinde liderlik,lider tanımları ve lider davranış tipleri SYB 437 REKREASYON 14.HAFTA ASENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/197176
REKREASYON 14.HAFTA.pptx
15 Genel Tekrar SYB 437 REKREASYON 15.HAFTA ASENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/201633
REKREASYON 15.HAFTA.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2023348 Rekreasyon kavramlarının spor turizm ve diğer etkinlik alanları ile ilişkisini açıklar.
2 2023346 Bu dersin sonun da rekreasyonun bir istihdam alanı olduğunu bilir. Organizasyon ve yönetim becerisi gelişir.
3 2023347 Boş zaman ve rekreasyon kavramlarını açıklar.
4 2023349 Bu ders sonun da öğrenciler, zaman kavramını ve zaman kullanımını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4
2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr