Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Soner ÇANKAYA; Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU; Doç. Dr. Musa ÇON; Dr. Öğr. Üyesi Vedat ERİM; Dr. Öğr. Üyesi Gül ÇAVUŞOĞLI; Öğr. Gör. Dr. Hamza KÜÇÜK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Ders kapsamında bilimsel araştırma yapmanın yöntemleri ve araştırma teknikleri irdelenmektedir. Öğrencilerin dönem sonunda kısa bir araştırma projesi hazırlayıp sunmaları beklenmektedir.

Dersin Amacı

Öğrencileri bilimsel çalışmalara hazırlamak araştırma süreci hakkında deneyim kazanmalarını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve Bilgi Kaynağı 1 Bilim ve Bilgi Kaynağı.pptx
1. Hafta Bilim ve Bilgi Kaynağı Dr. Vedat ERİM.mp4
2 Bilim İnsanında Bulunması Gereken Özellikler 2 Bilim İnsanında Bulunması Gereken Özellikler.pptx
2. Hafta Dr. Vedat ERİM.mp4
3 Bilimsel Etik İlke ve Kuralları, Örneklerle Bilimsel Etik İhlalleri 3 Bilimsel Etik İlke ve Kuralları, Örneklerle Bilimsel Etik İhlalleri.pptx
4 Bilimsel araştırmada temel kavramlar 4 Bilimsel araştırmada temel kavramlar.pptx
5 Bilimsel araştırmada temel kavramlar 5 Bilimsel araştırmada temel kavramlar.pptx
6 Bilimsel Yöntem ve Aşamaları, Bilimsel Yöntemin Temel Nitelikleri 6 Bilimsel Yöntem ve Aşamaları, Bilimsel Yöntemin Temel Nitelikleri.pptx
7 Araştırma Tanım ve Türleri, Nicel Araştırma Yöntemleri 7 Araştırma Tanım ve Türleri, Nicel Araştırma Yöntemleri.pptx
8 Nitel Araştırma Yöntemleri 8 Nitel Araştırma Yöntemleri.pptx
9 Ara sınav
10 Evren ve Örneklem, Örnekleme Yöntemleri 10 Evren ve Örneklem, Örnekleme Yöntemleri.pptx
11 Veri nedir? Veri tipleri nelerdir? Anket Uygulamasına Giriş 11 Veri nedir Veri tipleri nelerdir Anket Uygulamasına Giriş.pptx
12 Bilimsel Makalenin Bölümleri: Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma 12 Bilimsel Makalenin Bölümleri Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma.pptx
13 Literatür tarama 13 Literatür tarama.pptx
14 Literatür tarama 14 Literatür tarama.pptx
15 Ödevlerin sunumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
12 Takım/Grup Çalışması 2 1 2
23 Proje Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 4 1 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 25 2 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 30 2 60
34 Okuma 3 1 3
49 Performans 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2007982 Problem çözme becerisi kazanma
2 2007983 Beden Eğitimi ve Sporla ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama,
3 2007984 Veri toplama, verileri değerlendirme
4 2007985 Çalışmaları raporlaştırma ve sunma
5 2007986 Bilimsel çalışmalarda çok değişik alanlardan yararlanarak sporcu seviyesini daha üst düzeylere çıkarabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 2
2 2 2 2 3
3 3 2 2 2
4 3 2 3 2
5 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr