Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksoy, F, Alt Yapı Saha İçi Uygulamalar II, Has Matbaacılık, İstanbul, 2012 Eniseler, N, Bilimin Işığında Futbol Antrenmanı, Birleşik Matbaacılık. İzmir-2010 Barth, K, Zempel, U, Çeviri, Bağırgan, T, Futbol Öğreniyorum, Spor Yayın ve Kitabevi, Ankara, 2009 Aksoy, F, Alt Yapı Saha İçi Uygulamalar I, Erol Ofset, Samsun, 2008 Erdem, K, Futbolda Kenar Yönetimi, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2005 Somalı, V, Teknik Taktik Yönleriyle Futbol ve Tarihi İnkılap Kitapevi, İstanbul-1988 Futbol Federasyonu Yayınları Seminer Kurs Notları

Dersin İçeriği

Futbol tarihi ve oyun kuralları konusunda gerekli bilgi donanımının sağlanması, genel ve özel öğretim yöntemlerinin verilmesi, oyun sistemleri konusunda bilgilendirilmesi, futbolda kullanılan temel teknik becerilerinin uygulanması ve öğretebilme becerilerinin kazandırılması.

Dersin Amacı

Türk futbol tarihi ve dünya futbol tarihi ile ilgili gelişimini kavramasını, oyun kurallarını anlamasını, futbolda kullanılan temel teknik becerileri öğrenmesi, futbol oyun sistemleri hücum ve savunma prensiplerini kavraması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanımı, amacı, genel bilgileri literatür tanıtımı SYB UZMANLIK FUTBOL 1. HAFTA.pptx
2 Futbolun genel tanımı, futbolun tarihçesi, oyun kuralları SYB UZMANLIK FUTBOL 2. HAFTA.pptx
3 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. Top kontrol çeşitleri SYB UZMANLIK FUTBOL 3. HAFTA.pptx
4 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. Top ile ve topsuz dripling SYB UZMANLIK FUTBOL 4. HAFTA.pptx
5 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. Ayak içi vuruş tekniği SYB UZMANLIK FUTBOL 5. HAFTA.pptx
6 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. Üst vuruş tekniği SYB UZMANLIK FUTBOL 6. HAFTA.pptx
7 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. İç üst vuruş ve dış vuruş tekniği SYB UZMANLIK FUTBOL 7. HAFTA.pptx
8 Ara sınav uygulama ve teori SYB UZMANLIK FUTBOL 8. HAFTA.pptx
9 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. Kafa vuruşu tekniği SYB UZMANLIK FUTBOL 9. HAFTA.pptx
10 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. SYB UZMANLIK FUTBOL 10. HAFTA.pptx
11 Futbola özgü teknik davranışların kazanılması. Bireysel ve grup Taktiği hücum savunma prensipleri. SYB UZMANLIK FUTBOL 11. HAFTA.pptx
12 Antrenman ve kondisyon teknik taktik Oyunsal formda uygulamalar. SYB UZMANLIK FUTBOL 12. HAFTA.pptx
13 Futbol da hücum ve savunma prensipleri Oyunsal formda uygulamalar. SYB UZMANLIK FUTBOL 13. HAFTA.pptx
14 Futbol da oyun sistemleri SYB UZMANLIK FUTBOL 14. HAFTA.pptx
15 Eğitsel oyun ( Maç ) uygulama ve teori SYB UZMANLIK FUTBOL 15. HAFTA.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 7 49
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 8 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2016550 Türk Futbol Tarihi ve Dünya Futbol Tarihinin gelişimini kavrayabilme.
2 2016551 Futbolda sistemleri inceleyebilme.
3 2016552 Temel teknik eğitimi konusunda gerekli genel ve özel öğretim yöntemlerini kullanabilme.
4 2016553 Futbolda oyun kurallarını anlayabilme ve öğretebilme.
5 2016554 Futbolda temel teknik beceri öğretimini sağlayacak gerekli bilgi donanıma sahip olma ve bunu yeni ders ortamlarında tasarlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4
2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
3 4 3 3 4 3 3 5 4 3 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
5 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr