Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Ali Kerim Yılmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozdoğan, Ahmet; Özüak, Ali (2003). STİLLERİYLE TEMEL YÜZME. İlpress Basım ve Yayın, İstanbul. Bozdoğan, Ahmet (2000). YÜZMEDE FİZYOLOJİ, MEKANİK VE METOD. ilpress Basım be Yayın, İstanbul. Bozdoğan, Ahmet (2006). YÜZME. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Urartu, Ümit (1997). YÜZME / TEKNİK TAKTİK KONDİSYON. İnkilap Kitapevi. Olaru, A. M. (1998). SPORTİF YÜZME. Bağırgan Yayımevi, Ankara:

Dersin İçeriği

Yüzme tesisi kullanım kültürü, Yüzme branşı kara ısınması, Yüzme tekniklerinin öğrenimi

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; 4 yüzme tekniğini, geliştirici egzersizleri öğrenmesini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 AKTİF BAŞLANGIÇ HAFTA 1.pptx
1. hafta asenkron.mp4
2 TEMEL EĞİTİM TEMEL EĞİTİM HAFTA 2.pptx
2. hafta asenkron.mp4
3 YÜZMEYE ÖZEL TEMEL EĞİTİM BASIC TRAINING FOR SWIMMING yuzme-uzmanlik 3. hafta asenkron.mp4
HAFTA 3.pptx
4 NEFES TEKNİĞİ VE SUYA UYUM NEFES TEKNİĞİ VE SUYA UYUM 4. hafta asenkron.mp4
5 FİZİKSEL ETKİNLİKLER FİZİKSEL ETKİNLİKLER 5. hafta asenkron.mp4
6. asenkron.mp4
HAFTA 5.pptx
6 SERBEST YÜZME TEKNİĞİ SERBEST YÜZME TEKNİĞİ 6. asenkron.mp4
HAFTA 6.pptx
7 ARA SINAV ARA SINAV 7. hafta asenkron.mp4
8 SIRTÜSTÜ YÜZME TEKNİĞİ SIRTÜSTÜ YÜZME TEKNİĞİ HAFTA 8.pptx
9 KELEBEK YÜZME TEKNİĞİ KELEBEK YÜZME TEKNİĞİ HAFTA 9.pptx
9. hafta asenkron.mp4
10 Ara sınav Ara sınav
11 KURBAĞALAMA YÜZME TEKNİĞİ KURBAĞALAMA YÜZME TEKNİĞİ yuzme-uzmanlik-11-hafta-canli-ders_KFim1B2Z_nuYS.mp4
HAFTA 10.pptx
12 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLER İÇİN ANTREMAN PLANLAMA ÖNERİLERİ YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLER İÇİN ANTREMAN PLANLAMA ÖNERİLERİ Yüzme Uzmanlık Dersi 13. hafta.mp4
HAFTA 10.pptx
HAFTA 11.pptx
13 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLER İÇİN SEZON PLANLAMA ÖNERİSİ YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLER İÇİN SEZON PLANLAMA ÖNERİSİ HAFTA 12.pptx
14 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 30 2 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 85 1 85

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2016322 Yüzme sporunun bilimsel temellerini kavrayabilme
2 2016323 Yüzme teknikleri ve uygulama becerisini kazanma
3 2016324 Temel yüzme eğitim basamaklamasını uygulayarak öğretebilme becerisi kazanma
4 2016325 Yüzme sporunda malzeme bilgisi
5 2016326 Yüzme ve fiziksel gelişime katkısı konusunda bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4
5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr