Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Gül ÇAVUŞOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Yatkın, A, Halkla İlişkiler ve İletişim, Nobel Yayıncılık., Ankara 2003. 2-Ekinci, G, İmamoğlu, A. F, Spor İşletmeciliği, Nobel Yayıncılık, Ankara 2002.

Dersin İçeriği

Halkla ilişkiler kavramı, gelişimi, tanımı, amaç, kapsam, yöntem, ilke araçları, Halkla ilişkiler, teknikleri, halkla ilişkilerde yöneticilerin rolü. Spor kurum ve kuruluşlarıyla olan halkla ilişkiler.

Dersin Amacı

Halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olarak önemini ve kuruluşlar sağladığı katkıları, Ticari, kamu ve gönüllü sektör için halkla ilişkiler çalışmalarının pazarlama disiplini içindeki yeri ve önemini anlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkla İlişkiler kavramı halkla ilişkiler 1. hafta.mp4
HALKLA İLİŞKİLER (2).pptx
2 Halkla İlişkilerin gelişimi halkla ilişkiler 2. hafta.mp4
halkla ilişkilerin gelişimi.docx
3 Halkla İlişkilerin örgütlenmesi halkla ilişkiler 3. hafta.mp4
halkla ilişkilerde örgütlenmeler.docx
4 Özel sektörde Halkla İlişkiler halkla ilişkiler 4. hafta.mp4
özel sektörde halkla ilişkiler.docx
5 Kamu kuruluşlarında Halkla İlişkiler halkla ilişkiler 5. hafta.mp4
kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler.pptx
6 Gönüllü sektörde Halkla İlişkiler halkla ilişkiler 6. hafta.mp4
gönüllü sektörde halkla ilişkler.docx
7 Spor işletmelerinde Halkla İlişkiler halkla ilişkiler 7.hafta.mp4
spor da halkla ilişkiler.pptx
8 Kurum içi Halkla İlişkiler ve Kurum Dışı Halkla İlişkiler ve araçları HALKLA İLİŞKİLER 8. hafta.docx
halkla ilişkiler 8. hafta.mp4
9 Ara Sınav
10 Halkla İlişkilerde kullanılan ortam ve araçlar HALKLA İLİŞKİLER 10.hafta.docx
halkla ilişkiler 10. hafta.mp4
11 Halkla İlişkilerde yeni kavramlar
12 Kriz yönetimi ve Halkla İlişkiler
13 Halkla İlişkilerin pazarlamaya katkısı ve Pazarlama amaçlı Halkla İlişkiler
14 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusuna İlişkin Örnek Olay İncelemesi
15 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 6 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 8 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2016476 Halkla ilişkiler kavramı ve süreci hakkında farkındalık geliştirme ve bilgi sahibi olma.
2 2016477 işletmecilikte halkla ilişkiler olgusu hakkında farkındalık geliştirme ve bilgi sahibi olma.
3 2016478 Modern iş yaşamı ile ilgili farkındalık kazanarak kuramsal ve pratik donanımı arttırma.
4 2145261 Halkla İlişkiler Politikasında Hedef Kitleyi bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3
2 3 2 3 2
3 2 3 2 2
4 2 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr