Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK, Doç. Dr. Musa ÇON *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor yönetimi Uygulaması Yönergesi, Öğrenci uygulama dosyası,

Dersin İçeriği

Spor yöneticiliği bölümünden mezun olacak ve spor yöneticisi olacak adayın G. S. G. M. Merkez ve Taşra Örgütü, Spor Federasyonları, spor kulüpleri, özel spor salonları ve rekreasyon merkezleri gibi yerlerdeki ortamları görmek, çalışma yöntemleri ve uygulamaları izlemek, verilen görevleri yerine getirmek. Bu uygulamalar aracılığı ile adayın deneyim kazanmasıdır.

Dersin Amacı

Türk spor yönetimini oluşturan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Hükumet dışı spor kuruluşlarının işleyişi ile spor kulüplerinin örgüt ve yönetim sorunlarının incelenmesi, birbirleri ile olan ilişkilerinin analizi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı, amacı ve literatür SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA SYB 446 1. HAFTA.pptx
2 Uygulama yapılacak kurum tanıtımı SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 2. HAFTA.pptx
3 Kurum dış ilişkiler, iletişim bilgisi ve mevzuatı SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 3. HAFTA.pptx
4 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 4. HAFTA.pptx
5 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 5. HAFTA.pptx
6 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 6. HAFTA.pptx
7 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 7. HAFTA.pptx
8 Ara Sınav SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 8. HAFTA.pptx
9 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 9. HAFTA.pptx
10 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 10. HAFTA.pptx
11 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 11. HAFTA.pptx
12 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 12. HAFTA.pptx
13 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 13. HAFTA.pptx
14 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 14. HAFTA.pptx
15 Final SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 15. HAFTA.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 15 1
21 Rapor Sunma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
14 Gözlem 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 14 3 42
21 Rapor Sunma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506287 Spor yönetim uygulaması altında Kanun yönerge ve yönetmelikleri açıklama teorik bilgiye sahip olmasını amaçlamaktadır.
2 1506288 Spor Yönetimi Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar, İş planlama, bilgiye sahip olmasını amaçlamaktadır.
3 1506289 Spor yönetim uygulaması çalışma takviminin hazırlanması ve kullanılması, kurum içinde mikro yönetim uygulamaları sağlamayı amaçlamaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3
2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5
3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr