Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK, Doç. Dr. Musa ÇON *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor yönetimi Uygulaması Yönergesi, Öğrenci uygulama dosyası,

Dersin İçeriği

Spor yöneticiliği bölümünden mezun olacak ve spor yöneticisi olacak adayın G. S. G. M. Merkez ve Taşra Örgütü, Spor Federasyonları, spor kulüpleri, özel spor salonları ve rekreasyon merkezleri gibi yerlerdeki ortamları görmek, çalışma yöntemleri ve uygulamaları izlemek, verilen görevleri yerine getirmek. Bu uygulamalar aracılığı ile adayın deneyim kazanmasıdır.

Dersin Amacı

Türk spor yönetimini oluşturan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Hükumet dışı spor kuruluşlarının işleyişi ile spor kulüplerinin örgüt ve yönetim sorunlarının incelenmesi, birbirleri ile olan ilişkilerinin analizi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanımı, amacı, genel bilgileri literatür tanıtımı SYB 446 SPOR YÖNETİMİ UYGULAMASI 1.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/216385
SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 1. HAFTA.pptx
2 Uygulama yapılacak kurum tanıtımı SYB 446 SPOR YÖNETİM UYGULAMASI 2.HAFTA A SENCRON DERS VİDEO.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/219408
SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 2. HAFTA.pptx
3 Kurum dış ilişkiler, iletişim bilgisi ve mevzuatı SYB 446 SPOR YÖNETİM UYGULAMASI 3. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223857
SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 3. HAFTA.pptx
4 Uygulama alanı çalışmaları SYB 446 SPOR YÖNETİM UYGULAMASI 4. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223861
SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 4. HAFTA.pptx
5 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 5. HAFTA.pptx
SYB 446 SPOR YÖNETİM UYGULAMASI 5.A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223863
6 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 6. HAFTA.pptx
SYB 446 SPOR YÖNETİM UYGULAMASI 6.HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223867
7 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 7. HAFTA.pptx
SYB 446 SPOR YÖNETİM UYGULAMASI 7. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/223884
8 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 8. HAFTA.pptx
SYB 446 SPOR YÖNETİM UYG. 8. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240590
9 Ara Sınav SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 9. HAFTA.pptx
SYB 446 SPOR YÖNETİM UYG. 9. HAFTA A SENCRON.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240593
10 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 10. HAFTA.pptx
SYB 446 SPOR YÖNETİM UYG. 10. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240595
11 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 11. HAFTA.pptx
SYB 446 SPOR YÖNETİM UYG. 11. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240597
12 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 12. HAFTA.pptx
SYB 446 SPOR YÖNETİM UYG.12 HAFTA A SENCRON.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240600
13 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 13. HAFTA.pptx
SYB 446 SPOR YÖNETİM UYG. 13. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240602
14 Uygulama alanı çalışmaları SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 14. HAFTA.pptx
SYB 446 SPOR YÖNETİM UYG. 14. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240604
15 Genel Tekrar SYB SPOR YÖNETİM UYGULAMA 15. HAFTA.pptx
SYB 446 SPOR YÖNETİM UYG. 15. HAFTA A SENCRON DERS.mp4
https://avys.omu.edu.tr/video/2/240607

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
14 Gözlem 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 14 3 42
21 Rapor Sunma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2017659 Spor yönetim uygulaması altında Kanun yönerge ve yönetmelikleri açıklama teorik bilgiye sahip olmasını amaçlamaktadır.
2 2017660 Spor Yönetimi Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar, İş planlama, bilgiye sahip olmasını amaçlamaktadır.
3 2017661 Spor yönetim uygulaması çalışma takviminin hazırlanması ve kullanılmasını öğrenir.
4 2145018 Spor yönetim uygulamasına ait kurum içinde mikro yönetim uygulamaları sağlamayı amaçlamaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4
2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr