Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Orhan Büyükgüngör *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fizik Bölümünce hazırlanan deney föyleri

Dersin İçeriği

1 Laboratuvar hazırlık ve gruplandırma 2 Ölçme ve hata hesabı 3 Deney 1. Hız ve İvme 4 Deney 2. Basit ve Fiziksel Sarkaçların İncelenmesi 5 Deney 3. Serbest Düşme 6 Deney 4. İvmeli Sistemlerin Hareketleri 7 Deney 5. Merkezcil Kuvvet 8 Deney 6. Duran Dalgalar 9 Deney 7. Merkezi Çarpışma ve Momentumun Korunumu 10 Deney 8. Açısal Momentumun Korunumu 11 Deney 9: Sarmal Yaydaki Hareketlerin İncelenmesi 12 Deney 10: Enerjinin Korunumu 13 Telafi haftası 14 Telafi haftası

Dersin Amacı

Genel Fizik I konularıyla ilgili olarak deneysel gözlemler yapmak ve elde edilen deneysel sonuçları sonuçları teorik sonuçlarla karşılaştırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar hazırlık ve gruplandırma FizikBol_Fizik_I Lab.docx,
2 Ölçme ve hata hesabı FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx,
3 Deney 1. Hız ve İvme FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx,
4 Deney 2. Basit ve Fiziksel Sarkaçların İncelenmesi FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx,
5 Deney 3. Serbest Düşme FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx,
6 Deney 4. İvmeli Sistemlerin Hareketleri FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx,
7 Deney 5. Merkezcil Kuvvet FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx,
8 Deney 6. Duran Dalgalar FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx,
9 Deney 7. Merkezi Çarpışma ve Momentumun Korunumu FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx,
10 Deney 8. Açısal Momentumun Korunumu FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx,
11 Deney 9: Sarmal Yaydaki Hareketlerin İncelenmesi FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx,
12 Deney 10: Enerjinin Korunumu FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx,
13 Telafi haftası FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx,
14 Telafi haftası FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 1 14
54 Ev Ödevi 10 10 100

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8262 1118172 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
30675 1153271 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar.
30961 1140684 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
8262 5 3
30675 2 2 5 2
30961 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr