Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Emin ÖZTEKİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Çengel, Y.A., Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, McGraw-Hill, 1996. [2]Smith, J. M., Van Ness H.C., Abbot M.M., Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, McGraw-Hill Book Company, 6th Ed., New York, 2001.

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar, Hal denklemleri, termodinamiğin birinci kanunu, birinci kanunun bazı sonuçları, entropi, ve termodinamiğin ikinci kanunu, birinci ve ikinci kanunların birleştirilmesi, termodinamik potansiyeller, termodinamiğin bazı basit sistemlere uygulanması, kinetik teori, moleküller arası kuvvetler, taşıma payı, istatistiksel termodinamik.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere termodinamik kanunları, entropi, faz değişimleri, termodinamiğin basit sistemlere uygulanması hakkında bilgi sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel termodinamik tanımlar
2 Termodinamik tablolar
3 Termodinamiğin birinci kanunu
4 Birinci kanunun İdeal gaz işlemleri ve açık sistemlere uygulanması
5 Birinci kanunun İdeal gaz işlemleri ve açık sistemlere uygulanması
6 Birinci kanunun kapalı sistemlere uygulanması
7 Ara Sınav
8 Termodinamiğin II. Yasası
9 Termodinamiğin II. Yasası
10 Carnot çevrimi ve uygulama
11 Carnot çevrimi ve uygulama
12 Entropi kavramı
13 Tersinir ve Tersinmez işlemler sırasında entropi değişimleri
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1250245 Termodinamiği temel kavramlarının anlaşılması
2 1250246 Termodinamik kanunlarının anlaşılması
3 1250247 Enerji, iş, ısı ve sistem özellikleri arasındaki ilişkileri bilmek
4 1250248 Entropi kavramının anlaşılması
5 1250249 Tersinir ve Tersinmez işlemler sırasında entropi değişimlerinin anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 3
2 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 3 4
3 4 5 4 3 3 5 5 5 3 4 3 5 3 5 5 4 4 4 5 4
4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 3 3 4
5 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr