Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): DOÇ .DR. ŞEHRİMAN ATALAY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elektrik ve Magnetizma, Berkeley Fizik dersleri, Edward M. Purcell ELEKTROMAGNETIK TEORI, David J. GRIFFITHS, Çeviri: Bekir Karaoğlu, Güven Kitap yayın Dağıtım

Dersin İçeriği

Durgun Elektrik; Elektrik alan ve Potansiyel Hesabında Özel Teknikler; Madde İçinde Elektrik Alanlar; Durgun Magnetizma; Madde İçinde Magnetik Alanlar.

Dersin Amacı

Durgun elektrik ve manyetik alanların fiziksel tanımlaması ve matematiksel formülasyonunun yapılması. Üç boyutta elektrik ve manyetik alanların boş uzay ve maddesel ortamda hesaplanma tekniklerinin gösterilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üç boyutta vektör cebiri Konu ders kitabından çaılışılarak gelinecek LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_I_(SEÇ)_GENEL.docx,
2 Durgun elektrik. Konu ders kitabından çaılışılarak gelinecek 1.HAFTA(B1).pdf,
3 Elektrik potansiyel. Konu ders kitabından çaılışılarak gelinecek 2.HAFTA(B1).pdf,
4 Durgun Elektrikte iş ve Enerji Konu ders kitabından çaılışılarak gelinecek 3.HAFTA(B1).pdf,
5 İletkenler. Konu ders kitabından çaılışılarak gelinecek 4._HAFTA(B1).pdf,
6 Vize sınavı öncesi genel tekrar Konu ders kitabından çaılışılarak gelinecek 5.HAFTA(B2).pdf,
7 Vize Sınavı
8 Potansşyel hesaplama teknikleri Konu ders kitabından çaılışılarak gelinecek 6,HAFTA(B2).pdf,
9 Ozel Teknikler, Laplace Denklemi Konu ders kitabından çaılışılarak gelinecek 7.HAFTA(B2).pdf,
10 Ozel Teknikler, Gortintti Yontemi Konu ders kitabından çaılışılarak gelinecek 8.HAFTA(B3).pdf,
11 Ozel Teknikler, Çok Kutup Açılımı Konu ders kitabından çaılışılarak gelinecek 9.HAFTA(B3).pdf,
12 Madde içinde Elektrik Alanlar Konu ders kitabından çaılışılarak gelinecek 10.HAFTA(B3).pdf,
13 Madde içinde Elektrik Alanlar devam Konu ders kitabından çaılışılarak gelinecek 11.HAFTA(B4).pdf,
14 Final sınavı öncesi hazırlık Konu ders kitabından çaılışılarak gelinecek 12.HAFTA(B4).pdf,
15 Final Sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 10 10
4 Quiz 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 12 1 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1214061 İletkenliği ve elektriksel özelliklerini açıklar.
2 1214065 Basit ve simetrik yük dağılımları için iki ve üç boyutta elektrik alanı ve elektrik potansiyeli uygun koordinat sisteminde hesaplar.
3 1214087 Elektrik alanı ve elektriksel potansiyeli tanımlar, fiziksel özelliği ve nasıl ölçüleceğini açıklar.
4 1214088 Maddesel ortamda elektrik alanları ve özelliklerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3
2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4
3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4
4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr