Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Recep TAPRAMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Raymond E. Serway, Robert J. Zeichner, Fen ve Mühendisler için FİZİK, (Çeviri), Palme Yayıncılık (2008). 2. Yunus Çengel, John M. Çimbala, Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, McGraw-Hill (2014)

Dersin İçeriği

Akışkanlarin tanımı ve sıniflandırilması, akıskanların statiği: basınç, basınç ölçümleri. Akışkanların dinamiği: Bernoulli denklemi ve çeşitli uygulamaları. Euler ve Lagrange temsillerinin incelenmesi.

Dersin Amacı

Akışkanların fiziksel davranışlarının ve akışkanlar hakkındaki temel teorilerin öğrenilmesi. Akışkanlar mekaniğinin gerçek hayattaki uygulamalarının incelenmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akışkanlar hakkındaki tanımlar ve özellikler. Viskozluk ve süper akışkanlar. Sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışkanlar Bolum1.pdf,
2 Akışkanların Statiği: Basınç ve ilgili işlemler. Uygulamalar Bolum1.pdf,
3 Akışkanların Statiği ve uygulamalar; kaldırma kuvveti Bolum2.pdf,
4 Yüzey gerilimi, akışkanların taşınma işlemleri: Doğrusal ve dönme hareketleri Bolum7.pdf,
5 Akışkanlarin Dinamiği: Bernoulli Denklemi ve uygulamaları Bolum3.pdf,
6 Bernoulli Denklemi uygulamaları (devam) Bolum3.pdf,
7 Bernoulli Denklemi uygulamaları (devam) Bolum4.pdf,
8 Bernoulli Denklemi uygulamaları (devam) Bolum4.pdf,
9 Arasınav
10 Akışkan kinematiği: Euler ve Lagrange tasvirleri: Giriş Akiskanlar_Ders10.pdf,
11 Tensor cebirine giriş Akiskanlar_Ders11.pdf,
12 Euler ve Lagrange tasvirleri uygulamaları Akiskanlar_DErs12.pdf,
13 Euler ve Lagrange tasvirleri uygulamaları (devam) Akiskanlar_DErs13.pdf,
14 reynolds taşıma teoremi ve uygulamaları Akiskanlar_Ders14.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 4 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 4 3 12
11 Soru-Yanıt 4 2 8
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1251856 Akışkanların statik davranışlarını öğrenir
2 1251857 Akışkanların dinamik davranışlarını öğrenir
3 1251858 Akışkanların teknolojik kullanımlarını öğrenir
4 1251859 Akışkanları kullanan araçların çalışma ilkelerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 5 3 4 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 5 4 5
2 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 2 3 3 4 1 2 4
3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3
4 5 4 4 5 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 4 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr