Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Muharrem Dinçer *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Electronik Devices, Thomas L. Floyd, 2. Introductory Electronic Devices and Circuits, Robert T. Paynter. 3.Base Electronic for Scientists, James Brophy, 4. Elektronik-II Ders notları, F. Çelik. M. Dinçer, H. Bülbül

Dersin İçeriği

Genel olarak konular, işlemsel yükselteç ve diğer birleşik devreleri kapsar. Belli işlemsel yükselteç düzenlemelerini açıklayabilmek için gerekli olduğu şekilde negatif geribesleme tanıtılır. Bazı işlemsel yükselteç uygulamaları ( sinyal üreteçleri, aktif filtreler, voltaj regülatörleri v.b.) anlatılır.

Dersin Amacı

Optoelektronik, işlemsel yükselteç devreleri, aktif filtre ve regülatör (dc gerilim düzenleyici) devreleri hakkında bilgilendirmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 optoelektronik aygıtlar Elektronik-II Kaynaklar.docx,
2 İşlemsel yükselteç tanımlamaları Elektronik-II Kaynaklar.docx,
3 Fark yükselteçleri ve sinyal işleminin giriş modları Elektronik-II Kaynaklar (1).docx,
4 İşlemsel yükselteç parametreleri ve negatif geribesleme Elektronik-II Kaynaklar (1).docx,
5 İşlemsel yükselteç empedanslari üzerinde negatif geribeslemenin etkileri Elektronik-II Kaynaklar (1).docx,
6 İşlemsel yükselteç parametreleri Elektronik-II Kaynaklar (1).docx,
7 İşlemsel yükselteçlerde kazancın frekansa bağlılığı ve faz kayması Elektronik-II Kaynaklar (1).docx,
8 Açık ilmek kazancı ve band genişliği Elektronik-II Kaynaklar (1).docx,
9 İşlemsel yükselteç kapalı ilmek kazancı Elektronik-II Kaynaklar (1).docx,
10 İşlemsel yükselteç uygulamaları; karşılaştırıcılar ve matematiksel işlemciler Elektronik-II Kaynaklar (1).docx,
11 İşlemsel yükselteç ossilatörleri Elektronik-II Kaynaklar (1).docx,
12 Aktif filtreler Elektronik-II Kaynaklar (1).docx,
13 Voltaj regülatörlri Elektronik-II Kaynaklar (1).docx,
14 Sayısal elektroniğe giriş Elektronik-II Kaynaklar.docx,
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 37 37

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222941 Temel elektronik devreleri bilir
2 1223441 Opto- elektronik devreleri bilir
3 1223540 İşlemsel yükselteçleri bilir
4 1223671 Bazı işlemsel yükselteç üygulamalarını bilir
5 1223793 Elektronik alanında problem belirler ve çözer
6 1244416 Elektronik deneyi tasarlar ve kurar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 3
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr