Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Moder fizik Laboratuvar Kılavuzu.

Dersin İçeriği

Hidrojen atomunu balmer serisi, fotoelektrik olay, e/m oranı, Hall etkisi, Frank-Hertz deneyi, Elektron kırınımı, Ters Kare Yasası, Michelson-Morley İnterferometresi, ESR spektrokopisi ile bazı ölçümler

Dersin Amacı

Modern fiziğin temel kavramlarını uygulamalı olarak öğrencilere göstermek ve öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar gruplarının oluşturulması, laboratuvar genel kurallarının ve laboratuvarın tanıtılması.
2 Deneylerde kullanılacak temel laboratuvar araçlarının tanıtımı. Modern-Lab-Deneyleri.docx
3 Michelson-Morley İnterferometresi deneyi 1-MICHELSON İNTERFEROMETRESİ.docx
4 Stefan-Boltzman yasası ve ters kare kanunu 2-STEFAN-BOLTZMANN YASASI ve TERS KARE YASASININ İNCELENMESİ.docx
5 Hidrojen atomunun Balmer serisi 3-BALMER SERİSİ.pdf
6 Fotoelektrik olay 4-FOTOELEKTRİK OLAY.pdf
7 Thomson Tüpü ve e/m oranı tayini 5-Thomson-Tüpü.pdf
8 Elektron kırınımı 6-ELEKTRON-KIRINIMI.pdf
9 Tek ve Çift yarıkıkta kırınım ve Heisenberg Belirsizlik ilkesi. 7-Tek-ve-Çift-Yarıkta-Kırınım.pdf
10 Ara Sınav
11 Hall Etkisi deneyi 8-Hall-Etkisi.pdf
12 Frank-Hertz deneyi 9-Franck-Hertz-Deneyi.pdf
13 ESR spektrometresi ile ölçümler
14 Telafi Deneyi Haftası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476159 Modern fiziğin temel kavramlarını bilir
2 1476160 Deney kurar, yapar, sonuçları elde eder ve yorumlar.
3 1476161 Modern deney aletlerini tanır, yüksek voltaj ile çalışmayı bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Alanı ile ilgili temel kavramları bilir, edindikleri alana özgü bilgi, beceri ve yetkinlikleri toplumun ve çevrenin sorunlarını çözmede kullanır.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel alan bilgilerine sahip olur.
3 71361 Sahip olduğu bilgileri disiplinler arası alanlarda kullanır.
4 71362 .
5 71363 .
6 71364 .
7 71365 .
8 71366 .
9 71367 .
10 71368 .
11 71369 .
12 71370 .
13 71351 Analitik ve inovatif düşünme yeteneğini kazanır.
14 71357 Alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar , veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinler arası ekip çalışması ve girişimcilikle ilgili temel becerileri kazanır. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 79776 Mesleki ve sosyal sorumluluk ile etik bilincine sahip olur.
21 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımlarını kullanır, alanı ile ilgili en az bir güncel programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 4 4 5 4
2 3 5 5 4 4 5 5 5
3 3 2 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr