Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Moder fizik Laboratuvar Kılavuzu.

Dersin İçeriği

Hidrojen atomunu balmer serisi, fotoelektrik olay, e/m oranı, Hall etkisi, Frank-Hertz deneyi, Elektron kırınımı, Ters Kare Yasası, Michelson-Morley İnterferometresi, ESR spektrokopisi ile bazı ölçümler

Dersin Amacı

Modern fiziğin temel kavramlarını uygulamalı olarak öğrencilere göstermek ve öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar gruplarının oluşturulması, laboratuvar genel kurallarının ve laboratuvarın tanıtılması.
2 Deneylerde kullanılacak temel laboratuvar araçlarının tanıtımı. Modern-Lab-Deneyleri.docx,
3 Michelson-Morley İnterferometresi deneyi 1-MICHELSON İNTERFEROMETRESİ.docx,
4 Stefan-Boltzman yasası ve ters kare kanunu 2-STEFAN-BOLTZMANN YASASI ve TERS KARE YASASININ İNCELENMESİ.docx,
5 Hidrojen atomunun Balmer serisi 3-BALMER SERİSİ.pdf,
6 Fotoelektrik olay 4-FOTOELEKTRİK OLAY.pdf,
7 Thomson Tüpü ve e/m oranı tayini 5-Thomson-Tüpü.pdf,
8 Elektron kırınımı 6-ELEKTRON-KIRINIMI.pdf,
9 Tek ve Çift yarıkıkta kırınım ve Heisenberg Belirsizlik ilkesi. 7-Tek-ve-Çift-Yarıkta-Kırınım.pdf,
10 Ara Sınav
11 Hall Etkisi deneyi 8-Hall-Etkisi.pdf,
12 Frank-Hertz deneyi 9-Franck-Hertz-Deneyi.pdf,
13 ESR spektrometresi ile ölçümler
14 Telafi Deneyi Haftası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253626 Modern fiziğin temel kavramlarını bilir
2 1253627 Deney kurar, yapar, sonuçları elde eder ve yorumlar.
3 1253628 Modern deney aletlerini tanır, yüksek voltaj ile çalışmayı bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5
2 5 3 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5
3 4 2 3 3 3 3 5 4 3 2 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr