Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Muharrem DİNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Laboratuvar deney kitabı, 2. Electronic devices, Thomas L. Floyd, 3. Fenciler için temel elektronik, James Brophy.

Dersin İçeriği

1. Fark yükselteçleri, 2. Açık ve kapalı devre işlemsel yükselteç kazançları, 3. Tersleyen ve terslemeyen işlemsel yükselteçler, 4. Toplama, çıkarma, türev ve integral alıcı devreler, 5. İşlemsel yükselteçlerin frekans-kazanç karakteristiği, 6. Osilatör devreleri, 7. Mantık devreleri I, 8. Mantık devreleri II, 9. Mantık geçitleri ile oluşturulan toplama devreleri, 10. İki-durumlu (flip-flop) devreler.

Dersin Amacı

Deney cihaz ve devre elemanlarının öğrenilmesi, devre kurma -ölçü alma becerilerinin geliştirilmesi, derste öğrendiklerinin deneylerle doğrulanması ile öğrendiklerinin pekiştirilmesi ve grup çalışmasını öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deney gruplarının oluşumu ve tanışma, Deney gruplarının oluşumu ve tanışma, Elektronik-II Lab FÖYÜ.doc,
2 deney cihaz ve devre elemanlarının tanıtımı Dönem boyunca kullanılacak olan deney cihaz ve devre elemanlarının tanıtımı deney cihaz ve devre elemanlarının tanıtımı Elektronik-II Lab FÖYÜ.doc,
3 Fark yükselteçleri Fark yükselteçleri Elektronik-II Lab FÖYÜ.doc,
4 Açık ve kapalı devre işlemsel yükselteç kazançları Açık ve kapalı devre işlemsel yükselteç kazançları Elektronik-II Lab FÖYÜ.doc,
5 Tersleyen ve terslemeyen işlemsel yükselteçler Tersleyen ve terslemeyen işlemsel yükselteçler Elektronik-II Lab FÖYÜ.doc,
6 Toplama, çıkarma, türev ve integral alıcı devreler Toplama, çıkarma, türev ve integral alıcı devreler Elektronik-II Lab FÖYÜ.doc,
7 İşlemsel yükselteçlerin frekans- kazanç karakteristiği İşlemsel yükselteçlerin frekans- kazanç karakteristiği Elektronik-II Lab FÖYÜ.doc,
8 Osilatör devreleri Osilatör devreleri Elektronik-II Lab FÖYÜ.doc,
9 Arasınav Arasınav
10 Mantık devreleri I Mantık devreleri I Elektronik-II Lab FÖYÜ.doc,
11 Mantık devreleri II Mantık devreleri II Elektronik-II Lab FÖYÜ.doc,
12 Mantık geçitleri ile oluşturulan toplama devreleri Mantık geçitleri ile oluşturulan toplama devreleri Elektronik-II Lab FÖYÜ.doc,
13 İki durumlu (flip-flop) devreleri İki durumlu (flip-flop) devreleri Elektronik-II Lab FÖYÜ.doc,
14 Telafi Telafi Elektronik-II Lab FÖYÜ.doc,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222037 Elektrik öiçü aletlerini kullanmasını bilir
2 1222063 Elektronik devre elemanlarını bilir
3 1222090 Elektronik devre setlerini kullanır
4 1222091 Sinyal üreteçlerini, toplama-çıkarma, integral ve türev alıcı devreleri bilir
5 1222112 Grafik çizmeyi ve sonuç yorumlamayı bilir
6 1244461 Proje hazırlayabilir ve bağımsız deney düzeneği kurabilir
7 1254001 Grup çalışması yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 2
5 4
6 3
7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr