Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Tepdemir, H. G. & Unat, Y. (2008). Bilim Tarihi. Pegem Yayıncılık, Ankara 2.Sönmez, V. (2008). Eğitim Felsefesi. Anı Yayıncılık, Ankara 3.Sönmez, V. (2008). Bilim Felsefesi. Anı Yayıncılık, Ankara 4. Chambers, A. (2007). Bilim Dedikleri. (Çev. Hüsamettin Arslan) Vadi Yayınları, Ankara 5. Westfall, R. S. (1977). Modern Bilimin Oluşumu (Çev. İsmail Hakkı Duru) Tübitak Yayınları, Ankara. 6.Özlem, D. (1996). Felsefe ve Doğa Bilimleri. İnkılap Kitapevi, İstanbul 7.Yıldırım, C. (2002). Bilimin Öncüleri. Tübitak Yayınları, Ankara. 8.Harre, R. (1980). Büyük Bilimsel Deneyler (Çev. Sinan Kılıç). Tübitak Yayınları, Ankara

Dersin İçeriği

Antik çağda Akdeniz Havzasında, Çin’de ve Hindistan’da bilim ve felsefe, ortaçağ’da bilim ve modern bilimin ortaya çıkışını hazırlayan ilk gelişmeler, Ortadoğu, Yakındoğu ve Avrupa’da bilim ve rönesansı hazırlayan nedenler, felsefe, astronomi ve matematik alanlarındaki değişimler ve modern bilim anlayışının oluşumu, sanayi devrimi ve sonrası bilim, bilim-teknoloji ilişkisi, 20.yy başından itibaren meydana gelen bilimsel gelişmeler ve bilgi toplumuna geçiş süreci.

Dersin Amacı

Bilimin doğasını öğrenmek; bilimin İlkçağ’dan günümüze kadar kaydettiği gelişimin izini sürmek, hangi etkenlerin bilimsel düşünceyi etkilediğini kavramak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antik çağda Akdeniz Havzasında, Çin’de ve Hindistan’da bilim ve felsefe
2 Antik çağda Akdeniz Havzasında, Çin’de ve Hindistan’da bilim ve felsefe
3 Ortaçağ’da bilim ve modern bilimin ortaya çıkışını hazırlayan ilk gelişmeler
4 Ortaçağ’da bilim ve modern bilimin ortaya çıkışını hazırlayan ilk gelişmeler
5 Ortadoğu, Yakındoğu ve Avrupa’da bilim ve rönesansı hazırlayan nedenler
6 Ortadoğu, Yakındoğu ve Avrupa’da bilim ve rönesansı hazırlayan nedenler
7 Felsefe, astronomi ve matematik alanlarındaki değişimler ve modern bilim anlayışının oluşumu
8 Arasınav
9 Felsefe, astronomi ve matematik alanlarındaki değişimler ve modern bilim anlayışının oluşumu
10 Sanayi devrimi ve sonrası bilim
11 Bilim-teknoloji ilişkisi
12 Bilim-teknoloji ilişkisi
13 20.yy başından itibaren meydana gelen bilimsel gelişmeler ve bilgi toplumuna geçiş süreci
14 20.yy başından itibaren meydana gelen bilimsel gelişmeler ve bilgi toplumuna geçiş süreci
15 Yarıyıl sonu sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253134 Öğrenciler bilimi, bilimsel yöntemi yapısını ve özelliklerini anlar.
2 1253135 Öğrenciler bilimsel çalışmaların tarihsel olarak gelişimini kavrar
3 1253136 Öğrenciler bilim-teknoloji ilişkisini anlayarak bilimin insan ve toplum üzerindeki etkisini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3 4 2 3 3
2 2 1 2 2 3 1 2 2
3 2 2 2 3 4 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr