Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): DOÇ .DR. ŞEHRİMAN ATALAY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elektrik ve Manyetizma, Berkeley Fizik dersleri, Bilim yayınları, Çeviri: Prof. Dr. Tahsin Nuri Durlu Prof. Dr. Yalçın Elarman

Dersin İçeriği

Durgun Magnetizma, Madde içinde Magnetik Alanlar, Elektrodinamik, Elektromagnetik Dalgalar

Dersin Amacı

Madde ortamında ve boşlukta manyetik alanların özellikleri ile zamanla değişken elektrik ve manyetik alanların ele alındığı elektrodinamik ve elektromanyetik alanların özelliklerinin, matematiksel formülasyonunun ve fiziksel uygulamalarının gösterilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lorentz Kuvveti ve Biot-Savart Yasası LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_(SEÇ)_GENEL.docx,
2 Manyetik alanın diverjansı ve rotasyoneli, manyetik vektör potansiyel LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_1.HAFTA.pdf,
3 Mıknatıslanma LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_2.HAFTA.pdf,
4 Mıknatıslanmış bir cismin alanı, H Alanı LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_3.HAFTA.pdf,
5 Doğrusal ve doğrusal olmayan davranışlı alanlar LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_4.HAFTA.pdf,
6 Elektromagnetik indüksiyon LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_5.HAFTA.pdf,
7 Arasınav LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_6.HAFTA.pdf,
8 Maxwell denklemleri LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_7.HAFTA.pdf,
9 Elektromagnetik dalgalar, bir boyutta dalgalar LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_8.HAFTA.pdf,
10 Elektromagnetik dalgalar, bir boyutta dalgalar LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_9.HAFTA.pdf,
11 Maddesel ortamda elektromagnetik dalgalar LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_10.HAFTA.pdf,
12 Maddesel ortamda elektromagnetik dalgalar LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_11.HAFTA.pdf,
13 Klavuzlanmış dalgalar LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_12.HAFTA.pdf,
14 Klavuzlanmış dalgalar LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_13.HAFTA.pdf,
15 Final Sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 2 2 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1210409 Elektromanyetik dalgaların nasıl oluştuğunu ve uzayda nasıl yayıldıklarını ifade eder, matematiksel formülasyonu yazar
2 1210418 Maxwell denklemlerini diferansiyel ve integral formda yazar fiziksel özelliklerini ve anlamını ifade eder
3 1210419 Boşlukta manyetik alanların nasıl yaratıldığını ve matematiksel formülasyonunu ifade eder.
4 1210426 Maddesel ortamda manyetik alanların kendilerini nasıl gösterdiğini ve matematiksel formülasyonunu ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4
2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr