Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Sedat GÜMÜŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F. Reif, Statistical Physics, Berkeley Series- Volum 5, Mcgraw-hill book company, 1967. F. Reif,İstatistik Fizik, Berkeley serisi 5. cilt, ( çeviri: T. Nuri Durlu, Yalçın Elerman), Bilim yayıncılık. Karaoğlu, B. 2009; İstatistik Mekaniğe Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Dersin İçeriği

Makroskopik sistemin temel özelllikleri, temel olasılık kavramları, Isısal etkileşmeler, parçacıklar sisteminin istatiksel olarak tanımlanması.

Dersin Amacı

Makroskobik sistemlerin özelliklerini, bu sistemlerin mikroskobik özelliklerinden faydalanarak hesaplama yöntemlerini incelemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makroskopik Sistemlerin Belirgin Özellikleri Denge Durumunda Dalgalanmalar, Tersinmezlik ve Denge durumuna Yaklaşım, Denge durumunun özellikleri
2 Makroskopik Sistemlerin Belirgin Özellikleri Isı ve Sıcaklık, Makroskopik fiziğin önemli problemleri
3 Temel Olasılık Kavramları İstatistik topluluk, Olasılıklar arasında temel bağıntılar
4 Temel Olasılık Kavramları Binom dağılımı, Ortalama Değerler, Bir Spin Sistemi İçin Ortalama Değerlerin Hesabı,Sürekli Olasılık Dağılımları
5 Parçacıklar Sisteminin İstatiksel Tanımı Bir Sistemin Durumunun Belirtilmesi,İstatistik Topluluk, Olasılık Hesapları
6 Parçacıklar Sisteminin İstatiksel Tanımı Bir makroskobik sistemin girilebilir durumlarının sayısı, kısıtlamalar, Denge, Tersinmezlik, Sistemler arasında etkileşme
7 Mikroskopik teori ve makroskopik ölçümler Mutlak sıcaklığın tayini, yüksek ve düşük sıcaklık, iş, iç enerji
8 Arasınav
9 Mikroskopik teori ve makroskopik ölçümler Isı, Yoğun ve Kapsamlı parametreler
10 Klasik Yaklaşımda Kanonik Dağılım Klasik yaklaşım, Maxwell hız dağılımı, Maxwell hız dağılımının tartışılması
11 Klasik Yaklaşımda Kanonik Dağılım Savrulma /serpilme ve molekül demetleri, eşbölüşüm teoremi
12 Klasik Yaklaşımda Kanonik Dağılım Eşbölüşüm teoreminin uygulamaları, katıların özısısı
13 Genel termodinamik etkileşme
14 Genel termodinamik etkileşme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1250201 makroskpik sistem ile mikroskopik sistem ayrımını bilir.
2 1250202 düzenli durum, gelişigüzel durum, denge durumu, durulma zamanı, tersinmezlik gibi kavramları hakkında bilgi sahibidir.
3 1250203 basit bir sistemin girilebilir durum sayısını bulmyı bilir ve sistemin temel parametresini olasılık bağıntılarını kullanarak hesaplar.
4 1250204 sistemler arasındaki ısısal etkileşmeyi bilir.
5 1250205 mutlak sıcaklık ve ısı deposu kavramını bilir.
6 1250208 maxwell-Bolzman dağılımını basit sistemlere uygulamayı bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 3 4 5 3 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 3
2 3 4 5 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 3 5 3 4 4 5 4
3 3 4 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 5 5 3 4 3 5 5 4
4 5 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4
5 3 4 3 5 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5
6 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 3 4 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr