Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Hümeyra Paşaoğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Köksal, F., Köseoğlu, R. (2006). Fenciler için Kuantum Mekaniği. Ankara Nobel Yayınevi. 2-Karabulut A., Budak G. (2008). Kuantum Fiziği I. Ankara Nobel Yayınevi. 3-Apaydın, F. (2004). Kuantum Fiziği. Ankara: Hacettepe Üni. Yayınları. 4- Gasiorowicz, S. (1996). Quantum Physics", 2nd Edition, John Wiley & Sons,

Dersin İçeriği

Niçin Kuantum Mekaniği, Klasik Fiziğin Yetersiz olduğu durmları açıklamak ve Kuantum Mekaniği bakış açısını vermek, Kuantum mekaniğinin Temel Kavramları (Siyah Cisim Işıması, Fotoelektrik Olay, Compton Olayı, Bohr Teorisi, Dalga Parçaçık İkilemi kavramlarını) tartışmak.,Schrödinger Denklemi, İşlemciler, özdeğer problemleri, Öteleme hareketi ve olasılık yoğunluğu akısının verilmesi, bir parçacığın bir kutudaki durmu, ortalama değerler ve sapmalar, Parçacıkların ortalama momentumu, Sonlu potansiyel kuyuları, Potansiyel engellerinden geçişlerin açıklanması, Potansiyel Kuyusunda Bağlı Hallerin belirlenmesi ve açıklanması.Potansiyel engelleri ve tünelleme olayının verilmesi.Schrödinger

Dersin Amacı

Kuantum Mekaniğinin temel kavramlarını ve işlevlerini tanıtmak, özellikle araştırmaya ve uygulamaya temel oluşturan kuantum mekaniksel sonuçları ve teknikleri öğrencilere göstermek. Kuantum Mekaniğinin farklı bilim dallarındaki uygulamalarını ortaya koymak ve bu dersi alanlara kendilerini bağımsız çalışmalarla geliştirebilecekleri yetenekleri kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Niçin Kuantum Mekaniği, Klasik Fiziğin Yetersiz olduğu durmları açıklamak ve Kuantum Mekaniği bakış açısını vermek.
2 Kuantum mekaniğinin Temel Kavramları;Siyah Cisim Işıması, Fotoelektrik Olay, Compton Olayı, Bohr Teorisi, Dalga Parçaçık İkilemi kavramlarını tartışmak.
3 Schrödinger Denklemi, İşlemciler, özdeğer problemleri, Öteleme hareketi ve olasılık yoğunluğu akısının verilmesi.
4 Bir parçacığın bir kutudaki durmu, ortalama değerler ve sapmalar, Parçacıkların ortalama momentumu, Sonlu potansiyel kuyuları, Potansiyel engellerinden geçişlerin açıklanması.
5 Potansiyel Kuyusunda Bağlı Hallerin belirlenmesi ve açıklanması.Potansiyel engelleri ve tünelleme olayının verilmesi.Schrödinger Dalga Denklemi ve Üç Boyutlu Problemi çözümleri ve örnek uygulamaların verilmesi
6 Alfa bozunması kuramı, Delta fonksiyonu potansiyeli, Periyodik potansiyeller, Saçılma matrisi,Kronig-Penney Modelnin verilmesi
7 Kuantum mekaniğinin önermeleri, Kuantum mekaniksel işlemciler ve özellikleri,
8 Zamanla gelişme ve korunum yasaları, Schrödinger dalga denkleminin matris biçiminin verilmesi.Klasik harmonik titreşken, İki atomlu moleküllerde oluşan harmonik titreşken, Harmonik titreşkenin kuantum mekaniksel olarak incelenmesi.
9 ARA SINAV
10 Harmonik titreşkenlerin matris çözümleri ve dalga fonkziyonlarının özellikleri,Merdiven operatörleri ve harmonic salinici problemlerinin bu islemciler ile cebirsel çözümlerinin verilmesi.
11 Hidrojen atomu, Daireseil bir halka üzerinde hareket, Katı döneç ve İki atomlu moleküllerin incelenmesi.Hidrojen atomu için yörüngesel açisal momentumun özdeger ve özfonksiyonlarinin açikça bulunmasi ve küresel simetrik sistemlerin belirlenmesi.
12 Hidrojen ve Hidrojen benzeri atomlarin enerji özdeger ve özfonksiyonlarinin ilk ilkelerden baslanarak elde edilmesi ve uygulamalari. Kuantum sayıları ve enerji düzeylerinin belirlenmesi ve hidrojen atomunun toplam dalga fonksiyonun oluşturulması.
13 Manyetik alanın hidrojen atomu enerji düzeyine etkisi, Özdeş oarçacıklar, Yerdeğiştirme etkisinin incelenmesi.
14 Sebest elektron gazı, Bose Einstein Yoğunlaşması, Konu ile ilgili örnek sistemlerin açıklanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8124 1135242 Kuantum mekaniğinin kavranılması ve tek ve çok elektronlu sistemlere kuantum mekaniğini uygulamanın öğrenilmesi.
21204 1132247 Kuantum Mekaniginin temel varsayimlari ve tam matematiksel yapisi içinde uygulamalari , yorumlari ve klasik mekanik öngörüler ile karsilastirmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
8124 4 5 5 4 5 3 2 2 3 2 2 4
21204 4 5 5 4 5 2 2 3 4 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr