Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Emin Öztekin *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Algoritma geliştirme ve Programlamaya Giriş, Fahri Vatansever, Seçkin Yayınları Visual Basic 6, G. Murat Taşbaşı, Altaş Yayınları Visual Basic 10, Memik Yanık, Seçkin Yayınları

Dersin İçeriği

Bilgisayarların ana bölümleri, bilgisayarda problem çözmenin aşamaları, sayı sistemleri, BASIC ve FORTRAN dillerinin tanıtımı, bir BASIC ve FORTRAN programı hazırlama, programın bilgisayara verilmesi ve çalıştırılması, aritmetik ifadeler ve atama deyimleri, GIRIŞ-ÇIKIŞ deyimleri, kontrol ve karar ( GO TO, IF THEN) deyimleri, döngü programı (FOR NEXT DO deyimleri), indisli işlemler ve matrislerle işlemler, fonksiyonların tanımı ve alt programlar.

Dersin Amacı

Bilgi ve teknoloji toplumunda bilgisayar insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bilgi işleyen elektronik makine olan bilgisayar insanların işlerini kolaylaştırmakta, yaptıkları işleri daha kısa zamanda ve hatasız yapabilmektedir. Tüm bu işlemleri insanların verdiği komut dizilişlerine göre yapabilmektedir. Bu derste değişik bir çok problemin algoritma geliştirme mantığı öğretilerek, akış diagramı ve bu diagramların programlama diline dönüştürülmesi öğretilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar donanımı ve Programlama dilleri
2 Matematiksel işlemler, Karşılaştırma işlemleri, Mantıksal işlemler.
3 Algoritma Hazırlama
4 Akış diyagramları
5 Akış diyagramlarından Programlamaya geçiş
6 Visual Basic'te çalışma alanı
7 Form kullanımı
8 Sabitler, değişkenler ve işlemciler
9 Kontroller
10 Goto, On Goto deyimi ve uygulamaları
11 Select Case deyim grubu
12 If then Else deyim grubu
13 Döngüler; For Next dngüsü
14 While, Until deyim grupları
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 7 2 14
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249666 Çözümü yapılan problemin algoritması yazılabilir
2 1249667 Yazılan algoritmanın akış şeması çizilebilir
3 1249668 Çizilen akış şeması programlama diline çevrilebilir
4 1249669 Yazılan program bilgisayar ortamında çalıştırlabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr