Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İşletim Sistemleri ve sistem programlama, Mutlu Avcı, Buse Melis Özyıldırım, Onur Ülgen, Kırmızı yayınları (2000) 2. İşletim sistemleri, Sanallaştırma ve Pardus, Abdullah Naralan, Imaj Yayınları 3. Bilgisayar Sistemleri mimarisi, M. Morris Mano, Nurşen Suçsuz, Literatür Yayıncılık (2002) 4. Ders notları.

Dersin İçeriği

İşletim sistemi ne demektir? Kullanım amacı, yapıları ve mikroişlemcilerle ilişkileri. Komuta dayalı isletim sistemi ile görsel arayüzlü isletim sistemleri. İşletim sistemlerinin özellikleri ve kullanımları: Windows (DOS), Unix, Linux. MacOS, Sun Solaris işletim sistemlerinin özellikleri ve kullanımına örnekler.

Dersin Amacı

Kullanılmakta olan işletim sistemlerinin yapıları, özellikleri ve ilgili uygulamalar hakkında bilgi edinilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletim sistemlerine giriş: tanım, yapısı ve fonksiyonları http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/mustafacosar@hititedutr201020141S8E1N1P.pdf,
2 İşletim sistemlerinin tarihteki gelişimi, türleri ve bir işletim sisteminde istenilen özellikler http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/mustafacosar@hititedutr201020141S8E1N1P.pdf,
3 İşletim sisteminin mantıksal yapısı, işletim sisteminin katmanları ve görevleri http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/mustafacosar@hititedutr201020141S8E1N1P.pdf,
4 Fiziksel işletim sistemleri, yapıları ve gereksinimleri http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/mustafacosar@hititedutr201020141S8E1N1P.pdf,
5 Sanal işletim sistemleri, yapıları, kurulumları, yönetimi ve gereksinimleri http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/mustafacosar@hititedutr201020141S8E1N1P.pdf,
6 Gümümüzde kullanılan isletim sistemleri ve özellikleri: Genel bir bakış http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/mustafacosar@hititedutr201020141S8E1N1P.pdf,
7 Windows işletim sistemi, kurulumu, özellikleri http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/mustafacosar@hititedutr201020141S8E1N1P.pdf,
8 Windows işletim sistemi, kullanımı (devam) http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/mustafacosar@hititedutr201020141S8E1N1P.pdf,
9 Arasınav
10 Unix işletim sistemine özet bir bakış http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/mustafacosar@hititedutr201020141S8E1N1P.pdf,
11 Açık kaynak işletim sistemi: Linux ve versiyonları http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/mustafacosar@hititedutr201020141S8E1N1P.pdf,
12 Açık kaynak işletim sistemi: Linux ve versiyonları http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/mustafacosar@hititedutr201020141S8E1N1P.pdf,
13 IOS işletim sistemi http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/mustafacosar@hititedutr201020141S8E1N1P.pdf,
14 Androit işletim sistemi http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/mustafacosar@hititedutr201020141S8E1N1P.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 6 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
54 Ev Ödevi 4 6 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253082 Bilgisayar kullanmayı ve yönetmeyi öğrenir
2 1253083 Farklı isletim sistemlerini kullanmayı, kurmayı ve yönetmeyi öğrenir
3 1253084 İşletim sistemlerinin sorunlarını çözmeyi öğrenir
4 1253085 Güncel işletim sistemlerini kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 5 3 2 4 3 5 3 3
2 4 4 5 4 4 2 4 3 5 5 4 3 4 4 5 4 5 3 3 3
3 5 4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 5
4 5 4 5 5 3 4 5 2 2 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr