Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Necmi DEGE *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Korkmaz, Ş (2005), Fizik Fizik Optik Geometrik Optik. Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul. 2- Özgün, R. (2006), FİZİK, Paşa Yayıncılık, Ankara. 3- Young, H. D., Freedman R. A. (2010) Üniversite Fiziği. Pearson Education Yayıncılık, İstanbul

Dersin İçeriği

Işığın yapısını, değişik ortamlardaki davranışını ve özelliklerini öğrenmek

Dersin Amacı

Işığın yapısını, değişik ortamlardaki davranışını ve özelliklerini öğrenmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrik, manyetizma ve elektromanyetik tayf
2 Işığın doğası ve dalga özelliği
3 Işık şiddeti ve aydınlanma
4 Işığın değişik ortamlarda hareketi
5 Yansıma kanunları
6 Kırılma kanunları
7 Işığın paralel yüzlü ortamlardan geçişi
8 Yarıyıl sınavı
9 Tam yansıma
10 Prizmalarda kırılma
11 Işığın girişimi
12 İnce zarlarda girişim
13 Işığın kırınımı
14 Işığın saçılması ve kutuplanma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252225 Işığın renklere ayrılmasını, renkli görmenin nasıl gerçekleştiğini ve görme hatalarını öğrenir
2 1252223 Düzlem yüzeylerde ve düzlem aynada görüntünün nasıl oluştuğunu öğrenir
3 1252224 Çeşitli optik araçların nasıl çalıştığını öğrenir
4 1252221 Küresel aynaların ışığı nasıl yansıttığını ve görüntü oluşumunu öğrenir
5 1252222 Işığın merceklerden geçişini ve görüntüyü nasıl etkilediğini öğrenir
6 1327160 Kırılma kanunları
7 1327161 Işığın paralel yüzlü ortamlardan geçişi
8 1327162 Yarıyıl sınavı
9 1327163 Tam yansıma
10 1327164 Prizmalarda kırılma
11 1327165 Işığın girişimi
12 1327166 İnce zarlarda girişim
13 1327167 Işığın kırınımı
14 1327168 Işığın saçılması ve kutuplanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3
3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4
4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4