Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Metin YAVUZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Karaoğlu,B.Fizik ve Mühendislikte Matematik Yöntemler 2-Önem,C.1998;Fizikte Matematik Metodlar,Birsen Yayınevi 3-Başkan,T.2005;Kompleks Fonksiyonlar Teorisi,Nobel

Dersin İçeriği

Kompleks Sayılar, Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar, Analitik Fonksiyonlar, Kompleks İntegrasyon ve Cauchy Teoremi, Rezidü Yöntemleri, Kısmi diferansiyel denklemler ve bazı fiziksel problemlere uygulanması.

Dersin Amacı

Fizikçi için gerekli matematik bilgisini oluşturabilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kompleks sayılar ve Kompleks fonksiyonlar
2 Kompleks integral, Cauchy Teoremi
3 Seri Açılımı (Kritik noktalar, Laurent serisi)
4 Rezidü teoremi ve uygulamaları
5 Katlı fonksiyonlar ve Riemann yüzeyleri
6 Fourier dönüşümü ve hesap yöntemleri
7 Laplace dönüşümü ve hesap yöntemleri
8 Arasınav
9 Seri Yöntemleri, Kuvvet Serisi
10 Diferansiyel Denklemler (Legendre, Bessel, Hermite)
11 Lineer Sistemler
12 Laplace Denklemi
13 Isı Yayılım Denklemi
14 Dalga Denklemi
15 Dönem sonu sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 3 1 3
9 Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 6 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 6 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1245484 ÖÇ-1 Öğrenciler, fizikte mekanik, elektrik ve manyetizma, termal fizik ve kuantum mekaniği konularını daha kolay anlayabilecekler.
2 1245485 ÖÇ-2 Öğrenciler, fiziğin temel alanlarındaki problemleri nitelik ve nicelik bakımından analiz etmeleri için matematik bilgilerinden yararlanabilecekler.
3 1245486 ÖÇ-3 Öğrenciler, fizikte karmaşık problemler ve diğer alanlardaki problemleri anlamada nitel bir açıklama yapabilecekler. Aynı zamanda matematik bilgilerini kullanarak fizikteki bilinmeyen problemleri çözme kabiliyetine ulaşacaklar.
4 1245487 ÖÇ-4 Öğrenciler, sonuçların sözlü veya yazılı bilimsel açıklamalarında kabiliyet kazanabilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 4 4
2 2 5 4 4 4
3 4 4 5 3 4
4 2 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr