Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Z. Aktaş, H. Öncül, S. Ural, Sayısal Çözümleme, ODTÜ. 2. R. Tapramaz, Sayısal Çözümleme, Literatür Yayıncılık. 3. B. Çağal, Sayısal Çözümleme, 4. Ü. Hüseyin, E. Sezer, Elementary Matrix Algebra and Differential Equations, MEST.

Dersin İçeriği

Doğrusal olmayan denklemlerin çözümü, cebirsel ve transendental denklemler, yar (orta) noktasını bulma metodu, doğrusal denklem sistemlerinin çözümü, basit tekrarlama (iterasyon) metodu, Newton-Raphson metodu, yoketme metodu, Gauss-seidel tekrarlama metodu, matris tersi hesabı, Gauss-yoketme metodu, Gauss-Jordan metodu, özdeğer problemlerinin çözümleri, belirli farklar, veriye uygun eğri bulma (uydurma) en küçük kareler metodu, doğru parabol uydurma, ara değer bulma (interpolasyon), sayısal integrasyon (yamuk metodu, Simpson kuralı, Gauss integral formülü) diferansiyel denklemler.

Dersin Amacı

Bilimsel ve teknik problemlerin çözümünde sayısal çözümler yapabilme yeteneği kazanmak, bunlarla ilgili program yazıp çözüm üretmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayısal çözümleme ve ilgili kavramlar
2 Sayısal Hesaplamalardaki yanlışlar
3 Matrisler
4 Yoketme ve Chio yöntemi determinant bulma
5 Matrisin tersinin bulunması
6 Yoketme, Gauss-Jordan, Cholesky ve Aitken yöntemi ile lineer cebir takımlarının çözümü
7 İteratif yöntemler, Jacobi, Aitken ve Gauss-Seidel yöntemleri
8 Basit iterasyon, Newton, Müller yöntemleri ile lineer olmayan denklem takımlarının çözümü
9 Bernoulli, Bairstow, Matris yöntemleri ile lineer olmayan denklem takımlarının çözümü
10 Özdeğer ve özvektörler
11 Sonlu farklar
12 Enterpolasyon
13 Sayısal türev
14 Sayısal integral
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 0 7
5 Derse Katılım 14 1 21
6 Uygulama/Pratik 14 1 21
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1250196 Matrislerle ilgili temel cebirsel işlemlerin programlarını yapma yeteneği kazanır.
2 1250197 Lineeer ve lineer olmayan denklem takımlarını çözen programlar yazar.
3 1250198 Özdeğer ve özvektörleri bulur.
4 1250199 Sayısal türev ve integral alır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4
2 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4
3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4
4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr