Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Her yönüyle C#, Sefer Algan Pusula Yayıncılık (2003) Yeni başlayanlar için Python, Ahmet Aksoy, Abakus Kitap (2016) Yeni Başlayanlar için Java, Sezer Tanrıverdioğlu, Mehmet Kirazlı, Kodlab, (2013)

Dersin İçeriği

Text tabanlı diller ile görsel ve nesne yönelimli dillerin ortak ve farklı yönleri, VB, C, Python ve java versiyonları ile örnek program yazabilme

Dersin Amacı

Görsel programlama dillerinin temel özelliklerini ve yapılarını öğrenir; programlamayı masaüstü ve web platformlarında yapabilmeyi öğrenir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görsel dillere giriş, özellikleri, benzerlikleri ve farkları DErs laboratuvarda http://personel.klu.edu.tr/dosyalar/kullanicilar/m.aslanyurek/dosyalar/dosya_ve_belgeler/dersler/ders01(1).pdf,
2 C dilinin yapısı, kurulumu ve özellikleri https://omerozcann.files.wordpress.com/2018/09/gc3b6rsel-programlama-i-ders-notu-1.pdf,
3 C dilinde arayüz geliştirme https://omerozcann.files.wordpress.com/2018/09/gc3b6rsel-programlama-i-ders-notu-1.pdf,
4 C dilinde program yazma https://omerozcann.files.wordpress.com/2018/09/gc3b6rsel-programlama-i-ders-notu-1.pdf,
5 Javanın kurulumu, özellikleri https://www.mobilhanem.com/temel-java-dersleri-jdk-kurulumu/, http://www.javaturk.org/java-kurulumu-ve-ilk-ayarlari-i-platformlar-ve-java/,
6 Java Script yazma https://www.yusufsezer.com.tr/javascript-dersleri/,
7 Java appletleri yazma https://www.dijitalders.com/icerik/58/3938/japplet_projesinin_olusturulmasi_japplet_standart_metotlari_ve_metotlarin_gorevleri.html,
8 Javada program geliştirme https://www.yusufsezer.com.tr/javascript-dersleri/,
9 Arasınav
10 Pythonun kurulumu, özellikleri https://suleymanogrekci.wordpress.com/python-dersleri/,
11 Pythonda program yazma https://suleymanogrekci.wordpress.com/python-dersleri/,
12 Pythonda program geliştirme yolları https://suleymanogrekci.wordpress.com/python-dersleri/,
13 Phyton'da program geliştirme https://suleymanogrekci.wordpress.com/python-dersleri/,,
14 Phyton'da program geliştirme https://suleymanogrekci.wordpress.com/python-dersleri/,,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 4 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 8 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 4 8 32

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253077 Görsel Dillerin yapılarını öğrenir
2 1253078 Programlayı Görsel dillerde yapar
3 1253079 En yaygın görsel dilleri tanır
4 1253080 Program geliştirmeyi öğrenir
5 1253081 Web tabanlı yazılımı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3
2 3 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4
3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 3 5
4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4
5 3 4 3 4 5 3 5 2 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr