Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hasan Gümüş *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Hasan Gümüş, Maple ile Fizik, Ders notları, 2001, SAMSUN [2] Bekir Karaoğlu, Sayısal Fizik, Seyir Yayıncılık, 2004, İstanbul. [3] Frank Y. Wang, Physics with Maple, Willey, 2006

Dersin İçeriği

Giriş, Bilgisayar Cebri ve Maple Maple ile Basit İşlemler Maple ile Eğri Uydurma, Grafik Çizimleri Fonksiyonlar, Dik Fonksiyonlar ve Açılımları Matematik İfadelerin İşlenmesi, Sadeleştirilmesi Maple ile Programlama Fizik Öğretiminde Maple Mekanikte Bilgisayar Kullanımı Elektrik Devreleri Dalgalar Maple ile Fizik Optik Kuantum Fiziğine Giriş Bir Boyutta Schrödinger Denklemi Atom Fiziği, Hidrojen Atomu Nükleer Fizik, Tünelleme ve Alfa Bozunumu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar programlama mantığı ile fizik olayların anlaşılmasını, fizik problemlerin çözümünü ve yapılan hesaplamalara yorum getirilmesi, bilgisayar kullanarak grafik çizimi ve yorumlanmasının öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Bilgisayar Cebri ve Maple https://www.morebooks.de/store/gb/book/maple-%C4%B0le-fizik/isbn/978-3-330-32688-0,
2 Maple ile Basit İşlemler 2 Fizik Bol_Fizikte Bilgisayar_2_Hafta .docx,
3 Maple ile Eğri Uydurma, Grafik Çizimleri 3 Fizik Bol_Fizikte Bilgisayar_3_Hafta.docx,
4 Fonksiyonlar, Dik Fonksiyonlar ve Açılımları 4 Fizik Bol_Fizikte Bilgisayar_4_Hafta - .docx,
5 Maple ile Programlama 5 Fizik Bol_Fizikte Bilgisayar_5_Hafta - .docx,
6 Fizik Öğretiminde Maple 6 Fizik Bol_Fizikte Bilgisayar_6_Hafta -.docx,
7 Mekanikte Bilgisayar Kullanımı 7 Fizik Bol_Fizikte Bilgisayar_7_Hafta - .docx,
8 Elektrik Devreleri 8 Fizik Bol_Fizikte Bilgisayar_8_Hafta -.docx,
9 ARA SINAV
10 Maple ile Fizik Optik 9 Fizik Bol_Fizikte Bilgisayar_9_Hafta .docx,
11 Kuantum Fiziğine Giriş 10 Fizik Bol_Fizikte Bilgisayar_10_Hafta -.docx,
12 Bir Boyutta Schrödinger Denklemi 11 Fizik Bol_Fizikte Bilgisayar_11_Hafta -.docx,
13 Atom Fiziği, Hidrojen Atomu 12 Fizik Bol_Fizikte Bilgisayar_12_Hafta -.docx,
14 Nükleer Fizik, Tünelleme ve Alfa Bozunumu 13 Fizik Bol_Fizikte Bilgisayar_13_Hafta - Kopya.docx,
15 Kuantum Fiziğine Giriş
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
9 Problem Çözümü 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 5 4 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254100 Maple ve/veya Fortran ile basit işlemleri yapmasını bilir.
2 1254101 Maple ile verilere Eğri Uydurmayı ve Grafik Çizimi bilir.
3 1254102 Maple ve/veya Fortran ile basit Programları yazar ve çalıştırır
4 1254103 Bir Boyutta Schrödinger Denklemini çözer
5 1254104 Hidrojen Atomu dalga fonksiyonları bulur ve grafiklerini çizip yorumlar
6 1254523 Tünelleme ve Alfa Bozunumu ile ilgili hesaplamaları yapar.
7 1254524 Elektrik Devreleri ile ilgili basit programları yazar ve çalıştırır
8 1254525 Fonksiyonlar, Dik Fonksiyonlar ve Açılımlarını yapar
9 1254526 Monte Carlo simulasyonunu bilir ve basit problemlere uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 3
2 3 4 4 4 4 3
3 4 5 4 3 5 4
4 3 3 4 4 4 2
5 4 4 4 4 4 4
6 4 3 3 4 5 3
7
8
9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr