Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): DOÇ .DR. ŞEHRİMAN ATALAY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. David J. Griffiths, Elektromagnetik Teori, Güven Kitap Yayın Dağıtım, 1996. 2. David K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Palme Yayıncılık, 2006. 3. David K. Cheng, Dalga ve Alan Elektromanyetizması, Akademi Yayıncılık, 2003.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersi amacı elektromanyetik teori dersi ile ilgili temel kavramları öğrenciye tanıtmakve değişik problemlere uygulama becerisi kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vektör Cebiri, İntegral hesap, Eğrisel koordiatlar, Elektrostatik alan, elektrostatik alanın diverjansı ve rotasyoneli
2 Gaus kanunun uygulamaları, Elektrik potansiyel, iş ve elektrostatik enerji, elektrik alanda iletkenler
3 Potansiyel hesap teknikleri, Laplace denkleminin kartezyen ve küresel koordinatlarda çözümü, Multipol açılımı ve dipolün elektrik alanı
4 Dielektrik ortamlar, Polarizasyon, Polarize olmuş bir cismin elektrik alanı, bağlı yük kavramı
5 Elektrik deplasman vektörü, dielektrik ortamda Gauss yasası, lineer dielektrikler
6 Lorentz Kuvveti, Magnetik alan, Akım, Kararlı akımlar, Biot-Savart ve Ampere yasaları
7 Magnetik alanın diverjans ve Rotasyoneli, Magnetostatik ve elektrostatiğin karşılaştırılması, Magnetik vektör potansiyeli
8 Magnetik ortamlar, Diamagnetik, paramanyetik, ferromanyetik maddeler, magnetik dipole etkiyen tork, Magnetizasyon, mıknatıslanmış bir cismin mayetik alanı, bağlı akımlar, bağlı akımların fiziksel yorumu
9 Arasınav
10 Madde içinde magnetik alan, H alanı, magnetik ortamlarda ampere yasası, lineer ve lineer olmayan ortamlar, Elektrodinamik, elektromotor kuvveti, ohm yasası, hareket kaynaklı EMK, Faraday yasası, Elektromagnetik indüksiyon
11 Maxwell denklemleri, Maxwell den önce elektrodinamik, Magnetik yük, Madde içinde Maxwell denklemleri, sınır koşulları
12 Elektromanyetik teorinin potansiyel formülasyonu, Ayar dönüşümleri, Coulomb ve Lorentz ayarı, Elektrodinamikte enerji ve momentum, poyting teoremi, Maxwell gerilme tansörü, Momentum korunumu
13 Elektromagnetik dalga denklemi, Sınır koşulları, yansıma ve geçme, dielektrik ortamda elektromagnetik dalga, İletken ortamda elektromagnetik dalga, iletken yüzeyden yansıma ve kırılma, Dispersiyon, iletken ve plazmalarda serbest elektronlar
14 Yarıyıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 8 112
8 Rehberli Problem Çözümü 3 4 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1135322 Elektromanyetizmanın temel teorilerini bilir.
2 1145994 Temel elektromanyetizma teorilerini değişik problemlere uygular.
3 1118344 Magnetik ortamlar hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4
2 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4
3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr